Tiết kiệm bậc thang

“Tiết Kiệm Bậc Thang” là sản phẩm tiền gửi cá nhân có kỳ hạn với lãi suất tăng dần theo kỳ hạn gửi và/hoặc số tiền gửi của Khách hàng, theo đó số tiền gửi và/hoặc kỳ hạn gửi càng cao thì lãi suất càng cao.

Tiện ích dịch vụ

 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định hiện hành của ABBANK và quy định của pháp luật về tiền gửi tiết kiệm. VND
 • Đặc điểm của sản phẩm VND
  1. Loại tiền áp dụng: VND.
  2. Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND (Một triệu đồng).
  3. Kỳ hạn áp dụng: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 24, 36 tháng.
  4. Phương thức lĩnh lãi: Lĩnh lãi cuối kỳ.
  5. Hình thức gửi: Tại quầy giao dịch của ABBANK.
  6. Lãi suất: Lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi và/hoặc kỳ hạn gửi của KH và cố định suốt kỳ hạn gửi.
  7. Sổ tiết kiệm được rút trước hạn và được hưởng lãi suất theo quy định từng thời kỳ của ABBANK.
 • Tiện ích của sản phẩm
  1. KH được hưởng lãi suất hấp dẫn.
  2. Được ủy quyền, chuyển quyền sở hữu cho người khác và cầm cố, thế chấp theo quy định của ABBANK và quy định của pháp luật.
  3. Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi.

Tiết kiệm cá nhân

SỐ DƯ CAO - LÃI CÀNG CAO

Nhằm tối đa hóa lợi ích cho quý khách hàng từ các khoản gửi tiền không kỳ hạn, ABBANK trân trọng dành tặng ưu đãi lãi suất lũy tiến cực kỳ...

Quy định niêm yết tại Quầy về tiền gửi tiết kiệm cá nhân

ABBANK ban hành Quy định niêm yết tại quầy về tiền gửi tiết kiệm cá nhân.

Tiết kiệm bậc thang

“Tiết Kiệm Bậc Thang” là sản phẩm tiền gửi cá nhân có kỳ hạn với lãi suất tăng dần theo kỳ hạn gửi và/hoặc số tiền gửi của Khách hàng

ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến