Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND: (áp dụng từ 21/10/2020 [VND])     

 

Kỳ hạn Lĩnh lãi
cuối kỳ
 (%/năm)
Lĩnh lãi
hàng quý
(%/năm)
Lĩnh lãi
hàng tháng
(%/năm)
KKH 0.20    
 Tuần 1 0.20    
2 0.20    
3 0.20    
Tháng 1 3.55    
2 3.55   3.54
3 3.55   3.54
6 5.70 5.66 5.63
9 5.80 5.72 5.69
12 6.30 6.16 6.13
13 6.30   6.13
15 6.40 6.20 6.17
18 6.50 6.25 6.22
24 6.60 6.25 6.22
36 7.10 6.49 6.45