Lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán (áp dụng từ ngày 03/09/2020)

Loại tiền

Lãi suất (%/năm)

VND

0.20

USD

0.00

Ngoại tệ khác USD

0.00