Cho vay mua xe ô tô để kinh doanh vận tải

Là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ vốn cho các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu mua xe ô tô phục vụ mục đích kinh doanh vận tải

Gói sản phẩm dành cho ngành dược

Là gói sản phẩm, dịch vụ ngân hàng được ABBANK xây dựng và áp dụng riêng cho các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, phân phối dược phẩm và trang...

Tài trợ theo chương trình SMEFP III

Là chương trình tài trợ trung dài hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đầu tư nhà xưởng, máy móc (bao gồm cả công trình xây dựng liên quan đến hạng...

Duyệt vay nhanh 24 giờ

Là sản phẩm nhằm đáp ứng nhanh chóng và kịp thời nhu cầu Bổ sung vốn lưu động, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định của doanh nghiệp

Cho vay siêu tốc 6h

Là sản phẩm nhằm đáp ứng nhanh chóng và kịp thời nhu cầu bổ sung vốn lưu động, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định của doanh nghiệp.

Chương trình tài trợ dành cho nhà cung cấp/nhà phân phối

Là chương trình hỗ trợ nhằm thu hút dòng tiền và tài trợ cho các Nhà cung cấp/Nhà phân phối của các Doanh nghiệp thuộc VNR500 và Top...

Cho vay cầm cố hàng hóa

Là sản phẩm tín dụng hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua trong nước hoặc nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo bằng cầm cố chính lô được tài trợ vốn.

Cấp hạn mức tín dụng thanh toán tiền điện

Là sản phẩm Tín dụng nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu vốn để thanh toán tiền điện phát sinh hàng tháng của Doanh nghiệp.

Cho vay mua xe ô tô

Là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ vốn cho các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại hay kinh doanh vận tải.

Cho vay thấu chi

Là sản phẩm cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng đến mức tối đa bằng Hạn mức thấu chi được ABBANK cấp.

  • Trang 2/2
  • 1
  • 2
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến