Thông báo mời chào giá cạnh tranh “Cung cấp dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu tại ABBANK" 2020

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ00, ngày 12 / 02/ 2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 15 giờ 00, ngày 25/ 02 / 2020 (giờ hành chính)

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 1 năm 2020

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh ”Cung cấp hệ thống phần mềm mua sắm và quản lý tài sản tại ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 13/1/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 21/1/2020

Thông báo chào giá cạnh tranh gói thầu “Thiết kế báo cáo tài chính cho ABBANK”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 08/01/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 15/01/2020 (giờ hành chính)

Chuyên viên QHKH cá nhân/doanh nghiệp vừa và nhỏ/DNL (làm việc tại Hà Nội - Tuyển số lượng lớn)

Thời hạn nhận hồ sơ từ  đến hết ngày 28/02/2020. Vui lòng gửi CV ứng tuyển về email tuyendunghn@abbank.vn  

Thông báo chào hàng cạnh tranh "Đầu tư máy chủ và lưu trữ cho hạ tầng máy chủ UNIX và lưu trữ ALL FLASH”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 20/02/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 05/03/2020

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu “Cung cấp dịch vụ quảng cáo truyền thông trên hệ thống Admicro”

Thời gian phát hành HSYC từ 9 giờ 00, ngày 17/02/2020 và kết thúc nhận Hồ sơ đề xuất (HSĐX) đúng 14 giờ 00, ngày 24/02/2020 (giờ hành chính)

THÔNG BÁO V/V DỪNG BẢO TRÌ VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CỔNG THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

ABBANK trân trọng thông báo về việc “Tạm dừng hệ thống bảo trì và nâng cấp Hệ điều hành cho thiết bị tường lửa hệ thống Cổng thanh toán trực tuyến” của Tổng công ty Điện lực...

ABBANK CUNG CẤP KHẨU TRANG MIỄN PHÍ CHO KHÁCH HÀNG ĐẾN GIAO DỊCH

Từ ngày 31/1/2020, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ra thông báo về việc sử dụng khẩu trang đối với các giao dịch viên tại quầy và đối với các khách hàng tới giao dịch

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ lần 2

Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 20 tháng 1 năm 2020.

Bố cáo v/v thay đổi tên gọi, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Ô Môn của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi Nhánh Cần Thơ

Bố cáo v/v thay đổi tên gọi, địa điểm hoạt động của Phòng giao dịch Ô Môn của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi Nhánh Cần Thơ
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến