Trưởng Bộ phận văn thư (Khối Tổng hợp - Hội sở TPHCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Quản lý các dịch vụ hành chính phụ trách và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu Đơn vị tuân thủ quy định của ABBANK

  • Dịch vụ Văn thư - Con dấu: Bảo quản cất giữ và sử dụng Con dấu của Ngân hàng theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của ABBANK. Đóng dấu các loại Văn bản do ABBANK phát hành/ Các văn bản ủy quyền/ Sao y/ Công tác cho CBNV toàn hệ thống: kiểm tra thể thức VB + đóng dấu.
  • Dịch kho lưu chứng từ

- Tiếp nhận y/c từ đơn vị, sắp xếp vị trí và thời gian nhận hồ sơ/truy lục chứng từ; theo dõi hồ sơ lưu, tuân thủ quy định của ABBANK từng thời kỳ

- Lập kế hoạch vận hành kho (sắp xếp giá; chuyển hồ sơ từ các địa điểm; sửa chữa cơ sở vật chất đảm bảo tiêu chuẩn kho lưu; vệ sinh kho lưu)

- Cấp và phân bổ chi phí thùng hồ sơ

  • Dịch vụ cung cấp các hồ sơ Pháp lý của ABBANK:

-Tiếp nhận yêu cầu của các Đơn vị trong hệ thống về việc sao y công chứng các hồ sơ Pháp lý của ABBANK được phê duyệt sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ tại ABBANK, tuân thủ quy định ABBANK từng thời kỳ.

- Kiểm soát quản lý chất lượng dịch vụ hành chính tại Bộ phận phụ trách

  • Triển khai thực hiện cam kết SLAs dịch vụ hành chính ban hành từng thời kỳ. Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện SLAs dịch vụ hành chính tại Bộ phận phụ trách, đánh giá hiệu quả làm việc giúp cho việc cải tiến hiệu suất làm việc, phát triển nhân sự.

YÊU CẦU CHUNG:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành/ chuyên ngành có liên quan như Quản trị kinh doanh, hành chính, Văn thư lưu trữ, ...

  • Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Hành chính - văn thư

  • Ưu tiên Nữ, giao tiếp khéo léo, khả năng tương tác tốt.

  • Chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhiệt tình, có khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: nhungdth@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_TBP Van thu_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 28/02/2019

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến