Chuyên viên Chính sách Quản lý rủi ro Tín dụng - Phòng Quản lý rủi ro Tín dụng (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 28/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Lò Đúc - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/04/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ:  đến hết ngày 31/03/2019. Thông tin vui lòng gửi cv đến địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định Tài sản (TP Hồ Chí Minh, Long An, Vũng Tàu, Đồng Nai)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Bảng Thông tin ứng viên theo mẫu ABBank về email vthphuong@abbank.vn

(Đống Đa - Hà Nội) Chuyên viên Xử lý nợ

Thời hạn nhận hồ sơ tới ngày 25/08/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

Tuyển Giao dịch viên số lượng lớn (làm việc tại Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/08/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ứng tuyển về địa chỉ email: hang.pt@abbank.vn

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết  ngày 25/08/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên Viên Dự án về nâng cao chất lượng dịch vụ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/08/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 25/08/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Thư Ký Tổng Giám Đốc (kiêm phiên dịch viên cho Chuyên gia tư vấn cao cấp - Hội Sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/08/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/08/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/08/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/08/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phân Tích Dịch Vụ Giải Pháp Ngân Hàng (Khối Công Nghệ Ngân Hàng - Hội Sở Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/08/2019. Vui lòng gửi CV ứng tuyển về email tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến