1900.571.581

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp (Tiền Giang/Vĩnh Long/Bạc Liêu)

Thời hạn nhận hồ sơ từ 21/03/2017 đến 10/04/2017. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định tín dụng (Đồng Tháp)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/03/2017 đến 30/03/2017. Nếu các bạn quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: vulqn@abbank.vn

Giao dịch viên (TP Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/03/2017 đến 30/03/2017. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về vulqn@abbank.vn

Giao dịch viên (Long An)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/03/2017 đến 10/04/2017. Nếu các bạn ứng viên quan tâm thì vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (Khối Tài chính kế toán - Hội sở)

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 07/03/2017 đến hết ngày 31/03/2017. Hồ sơ vui lòng gửi qua email phuongdn@abbank.vn và nhungdth@abbank.vn  

Chuyên Viên/Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng (Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 07/03/2017 đến hết ngày 31/3/2017. Thông tin vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn; hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 07/03/2017 đến hết ngày 30/03/2017. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7/03/2017 đến hết 30/03/2017 ngày 30/12/2016. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Cộng tác viên bán hàng - Khối SMEs

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 31/03/2017, vui lòng gửi Đơn ứng tuyển qua email phuongdn@abbank.vn và nhungdth@abbank.vn  

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Khối SMEs

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 06/03/2017 đến hết ngày 31/03/2017. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển qua email phuongdn@abbank.vn và nhungdth@abbank.vn  

Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Gia Lai)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/03/2017 đến hết ngày 20/03/2017. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: vulqn@abbank.vn

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp (TP Hồ Chí Minh)

Thời gian tuyển dụng từ 03/03/2017 đến hết ngày 31/03/2017. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về tuptc@abbank.vn và nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển mạng lưới - Khối Chiến lược và Phát triển - Hội sở TP.Hồ Chí Minh

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/03/2017 đến hết ngày 15/03/2017. Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi qua email tuptc@abbank.vn

Chuyên viên Phòng Pháp chế (TP.Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/03/2017 đến hết ngày 15/03/2017. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển qua email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định tài sản (TPHCM)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 01/03/2017 đến hết ngày 10/03/2017. Thông tin vui lòng gửi đến: vulqn@abbank.vn