1800.1159

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp (TP.HCM)

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/06/2017 đến hết ngày 30/6/2017. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email nhungdth@abbank.vn và phuongdn@abbank.vn  

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp (Bạc Liêu/Cần Thơ)

Thời hạn nhận hồ sơ từ 05/06/2017 đến 30/06/2017. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail vulqn@abbank.vn

Nhân viên/Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng (Vĩnh Long)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/06/2017 đến hết ngày 05/07/2017. Các anh/chị ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu đơn ứng tuyển đến địa chỉ mail: vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định tài sản - CN Bình Thuận

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 15/05/2017 đến hết ngày 30/05/2017. Thông tin vui lòng gửi đến: tintq@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ tín dụng (khu vực TPHCM)

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 04/05/2017 đến hết ngày 31/05/2017. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email nhungdth@abbank.vn  

Chuyên viên Bảo hiểm - Khối SMEs

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2017. Các anh/chị ứng viên quan tâm vị trí này vui lòng gửi đơn ứng tuyển đến địa...

Chuyên viên Quan hệ đối tác - Khối SMEs

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2017. Các anh/chị ứng viên quan tâm vị trí này vui lòng gửi đơn ứng tuyển đến địa...

Chuyên viên Tài trợ thương mại - Khối SMEs

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2017. Các anh/chị ứng viên quan tâm vị trí này vui lòng gửi đơn ứng tuyển đến địa...

Chuyên viên Chuyển đầu mối khách hàng - Khối SMEs

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2017. Các anh/chị ứng viên quan tâm vị trí này vui lòng gửi đơn ứng tuyển đến địa...

Chuyên viên Bán chéo - Khối SMEs

Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/6/2017. Các anh/chị ứng viên quan tâm vị trí này vui lòng gửi đơn ứng tuyển đến địa...

Tuyển Chuyên viên/ Nhân viên phát triển kinh doanh Khách hàng cá nhân (Khối KHCN - HN)

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/05/2017 đến hết ngày 31/05/2017. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email hang.pt@abbank.vn hoặc ngango@abbank.vn

Nhân viên/Chuyên viên Thanh toán

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/04/2017 đến 25/04/2017. Các bạn ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu đơn ứng tuyển theo địa chỉ mail: vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ (Hội sở TP.HCM)

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 23/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm). Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ mail:...

Chuyên viên/Nhân viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (làm việc tại Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 20/06/2017 đến hết ngày 30/07/2017. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển và Quản lý Sản phẩm - Khối Khách hàng cá nhân ( Hội sở TP Hồ Chí Minh)

Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày 21/6/2017 đến 10/7/2017. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendungabbank@yahoo.com