1900.571.581

Chuyên viên/Nhân viên Hỗ trợ tín dụng Chi nhánh

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 27/03/2017 đến hết ngày 15/04/2017. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email nhungdth@abbank.vn  

Nhân viên/Chuyên viên Thanh toán

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 11/04/2017 đến 25/04/2017. Các bạn ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu đơn ứng tuyển theo địa chỉ mail: vulqn@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định tín dụng (Đồng Tháp/Bạc Liêu)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 08/04/2017 đến 25/04/2017. Nếu các bạn quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: vulqn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Bảo Lãnh

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25/04/2017 đến hết ngày 15/05/2017. Anh/chị ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendung@abbank.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ 170 Hai Bà...

Nhân viên/Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp/Cá nhân (Khu vực Cầu Giấy, Từ Liêm)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 25/04/2017 đến 25/05/2017. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến huongtruong@abbank.vn  

Giám đốc/Phó Giám đốc Chánh Hưng

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/04/2017 đến ngày 20/05/2017. Anh/chị ứng viên quan tâm vui lòng gửi Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: tuyendung@abbank.vn hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ 170 Hai Bà...

Chuyên viên Phòng Pháp chế (TP.Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2017 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm). Ứng viên quan tâm vui lòng gửi thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ...

Chuyên viên phát triển kinh doanh Bảo hiểm ngân hàng - Khối Khách hàng cá nhân - Hội sở TP.HCM

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2017 (ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm). Vui lòng gửi đơn ứng tuyển qua email phuongdn@abbank.vn 

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân/Doanh Nghiệp (TP Hồ Chí Minh)

Thời gian gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 10/5/2017 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm). Các ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo...

Chuyên viên Khuyến mại và Thi đua - Khối Khách hàng cá nhân ( TP Hồ Chí Minh)

Thời hạn gian nhận hồ sở: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/4/2017 (Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm). Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi Thông tin theo mẫu ABBank về địa chỉ...

Nhân viên/Chuyên viên Quản lý và Vận hành hệ thống Thẻ (Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ từ 20/04/2017 tới ngày 30/05/2017. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về mail hang.pt@abbank.vn

Tuyển dụng Trưởng phòng Đầu tư và tư vấn ( ABBA - AMC)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 20/04/2017 tới ngày 15/05/2017. Hồ sơ gửi về Vydt@abba.vn

Nhân viên/Chuyên viên Quản lý và Vận hành Hệ thống ATM/POS (Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 20/04/2017 đến hết ngày 15/05/2017. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Giao dịch viên (TP Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/03/2017 đến 30/03/2017. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về vulqn@abbank.vn

Chuyên viên kiểm soát tín dụng - Trung tâm Hỗ trợ tín dụng - Hội sở TP.HCM

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày thống báo đến hết ngày 30/04/2017. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng viên theo mẫu ABBank về địa chỉ: phuongdn@abbank.vn