Giao dịch viên (KV TP HCM)

Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày 19/11/2018 đến 31/12//2018. Các ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi đơn theo Mẫu ứng tuyển và gửi về: nhungdth@abbank.vn 

Chuyên viên Phát triển và Quản lý Sản phẩm (huy động/dịch vụ tài chính) - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hồ Chí Minh)

Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày 29/10/2018 đến 31/12/2018. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển về địa chỉ email: nhungdth@abbank.vn  

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME - TP Hồ Chí Minh

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn  với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng...

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kênh kinh doanh khác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở TP.HCM)

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 10/12/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Tp HCM: Quận 1, 2, 9, 10, Thủ Đức)

Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo mẫu của ABBANK qua email: nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển Kinh doanh - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/11/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Giao dịch viên - KV TP Hồ Chí Minh

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân (KV TP Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/01/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Hội sở Hồ Chí Minh

Thời hạn nhận hồ sơ: 12/01/2019. Các ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi đơn theo Mẫu ứng tuyển và gửi về: vthphuong@abbank.vn 

Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/12/2018 (ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm). Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Uông Bí - Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/12/2018. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên QHKH cá nhân/doanh nghiệp vừa và nhỏ (453 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/12/2018. CV vui lòng gửi về hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Lò Đúc - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/12/2018. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Thái Bình)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/12/2018. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến