Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Khối Quản trị Nguồn nhân lực - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Nhân Viên/ Chuyên Viên Phòng Bán hàng (Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển mạng lưới (Bộ phận Kế hoạch PTML - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019, các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quản lý Chất lượng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hưng Yên, Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Giám đốc Phát triển đối tác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ Định chế Tài chính (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/06/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Giám đốc Phát triển kinh doanh - Khối KHDN SMEs (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/06/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

(Khu vực Sốp Cộp - Sơn La) Giao dịch viên

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/05/2019. Thông tin vui lòng gửi cv đến địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Khu vực Phố Huế)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/05/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/SMEs (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Nhân Viên/Chuyên Viên Quản Lý Hoạt Động Nguồn Vốn (Khối Nguồn vốn & Kinh doanh tiền tệ - Hội Sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phân tích dữ liệu - Ban Dự án Khung quản trị dữ liệu/ Data Governance (khu vực Hà Nội/Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/05/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến: - Tại khu vực Hồ Chí Minh: tintq@abbank.vn - Tại khu vực Hà Nội: ngango@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến