Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Truyền thông (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019, các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh đối tác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Kế hoạch Phát triển mạng lưới (Hội sở Hà Nội/Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/03/2019, các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email:  - Khu vực HCM: tintq@abbank.vn - Khu vực Hà Nội: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng/phó phòng Quản lý Nghiệp vụ kho quỹ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng Khách hàng cá nhân (khu vực Phố Huế - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn  

Chuyên viên/Nhân viên Quản lý nghiệp vụ kho quỹ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết  ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn

Giám đốc Phát triển đối tác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Điện Biên/ Sơn La)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 25/03/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng Vận hành (Kế toán giao dịch - Khu vực Điện Biên)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Định chế Tài chính (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 31/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên Viên/Nhân Viên Pháp lý chứng từ (Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến