Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Khối Quản trị Nguồn nhân lực - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/07/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quản lý nghiệp vụ kho quỹ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/08/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên Viên Dự án về nâng cao chất lượng dịch vụ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/07/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hưng Yên, Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/07/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng Vận hành (Kế toán giao dịch - Khu vực Điện Biên)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 30/07/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Định chế Tài chính (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/07/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/07/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Đào Tấn - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/07/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email hanglai@abbank.vn

Chuyên viên Phân tích dữ liệu - Ban Dự án Khung quản trị dữ liệu/ Data Governance (khu vực Hà Nội/Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/07/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến: - Tại khu vực Hồ Chí Minh: tintq@abbank.vn - Tại khu vực Hà Nội: ngango@abbank.vn

Chuyên viên QHKH doanh nghiệp vừa và nhỏ (làm việc tại Quang Trung Hà Đông)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/07/2019. Vui lòng gửi email về email hang.pt@abbank.vn

[THÁI BÌNH] - Chuyên viên QHKH doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/07/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email hanglai@abbank.vn

[Lạng Sơn] Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/ Doanh nghiệp VVN/ Doanh nghiệp lớn

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hanglai@abbank.vn

Chuyên viên QHKH doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khu vực An Khánh - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ từ  đến hết ngày 30/07/2019. Vui lòng gửi CV ứng tuyển về email hang.pt@abbank.vn  

[HẢI PHÒNG] - Chuyên viên QHKH doanh nghiệp SME/ DNL

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/07/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email hanglai@abbank.vn

Thành viên dự án phụ trách xây dựng mô hình (Phòng Dự án Basel II - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến