(Khu vực An Khánh - Hà Nội) Giao dịch viên

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019 Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/05/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến hang.pt@abbank.vn

Trưởng phòng Phát triển mạng lưới (Phòng Phát triển mạng lưới - Hội sở Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh điện tử - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Xử lý nợ - Phòng Xử lý nợ phía Bắc (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn 

Giao dịch viên (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ứng tuyển về địa chỉ email: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Call Center (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Đào Tấn - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email hanglai@abbank.vn

Chuyên Viên/Nhân Viên Tái Thẩm Định (Hải Phòng)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email: hanglai@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (khu vực Tây Hồ- Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: hanglai@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh đối tác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Tài chính Kế toán (Phòng Kế toán thanh toán - Hội sở Hà Nội)

Thời hạn tuyển dụng đến hết ngày 15/06/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/06/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến