Giao dịch viên (Phố Nối - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh đối tác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Giám sát Tín dụng - Ban Pháp chế & Tuân thủ (làm việc tại Sơn La/ Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn (Hoàng Cầu - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 30/01/2019 . Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Chính sách Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh điện tử - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên phát triển ứng dụng (Phát triển Dịch vụ Thẻ) - Hội sở Hà Nội

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/01/2019 Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm - Hưng Yên)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 30/01/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Điện Biên/ Sơn La)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 30/01/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Call Center (Trung tâm Dịch vụ Khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Ứng dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng/Phó phòng Bán hàng (Trung tâm thẻ - Khối KHCN - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 30/01/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến