Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hưng Yên, Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (Xuân Hòa - Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019 Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin Ứng tuyển vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng Vận hành (Kế toán giao dịch - Khu vực Nghệ An)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn

Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn (khu vực Hà Nội)

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31/03/2019. Vui lòng gửi CV ứng tuyển về theo email sau: tuyendunghn@abbank.vn

Giám đốc Phát triển kinh doanh - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội, Đà Nẵng)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: - Khu vực Đà Nẵng: tintq@abbank.vn - Khu vực Hà Nội: ngango@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Phát triển Ứng dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển sản phâm thẻ (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm - Hưng Yên)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 25/03/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: huongtruong@abbank.vn

Trưởng Bộ phận Dịch vụ mua sắm (Hội sở Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2019, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quản trị Công nghệ thông tin (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 2503/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (Khu vực Quyết Thắng - Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin vui lòng gửi cv đến địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên phát triển ứng dụng (Phát triển Dịch vụ Thẻ) - Hội sở Hà Nội

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến