(Cẩm Phả - Quảng Ninh) Kiểm soát viên

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/08/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Kiểm soát viên - Khu vực Hà Nội

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/08/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email hanglai@abbbank.vn

Tuyển Giao dịch viên số lượng lớn (làm việc tại Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/07/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ứng tuyển về địa chỉ email: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (làm việc tại Từ Sơn Bắc Ninh)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2019. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Xử lý nợ (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kênh kinh doanh khác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở TP.HCM)

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 10/12/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết  ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn

[TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 15/07/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Kiểm thử dịch vụ giải pháp Ngân hàng (Khối Công nghệ ngân hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 15/07/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Kiểm toán viên Phương pháp luận, đảm bảo chất lượng (Kiểm toán nội bộ - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 15/07/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến