Chuyên viên Phát triển chương trình đào tạo (Khối Quản trị Nguồn nhân lực - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/07/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Quản lý nghiệp vụ kho quỹ (Khối Vận hành & Dịch vụ khách hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/08/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hưng Yên, Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/07/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng Vận hành (Kế toán giao dịch - Khu vực Điện Biên)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 30/07/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (làm việc tại Từ Sơn Bắc Ninh)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/7/2019. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Xử lý nợ (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME (Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển kênh kinh doanh khác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở TP.HCM)

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 10/12/2018. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Tuyển dụng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Thái Bình/Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Kiểm thử dịch vụ giải pháp Ngân hàng (Khối Công nghệ ngân hàng - Hội sở Hà Nội)

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 15/07/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Kiểm toán viên Phương pháp luận, đảm bảo chất lượng (Kiểm toán nội bộ - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 15/07/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Phố Huế - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/07/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến hang.pt@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến