Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (khu vực Điện Biên)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/07/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (khu vực Đại Kim/Đinh Tiên Hoàng/Láng Hạ - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ từ đến 15/07/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Tp HCM: Quận 1, 2, 9, 10, Thủ Đức)

Hạn chót nộp hồ sơ đến hết ngày 28/02/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn ứng tuyển theo mẫu của ABBANK qua email: nhungdth@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/06/2019 Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/SMEs (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/06/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Giao dịch viên (Khu vực Đinh Tiên Hoàng/Lò Đúc)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/05/2019. Thông tin Ứng tuyển vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Doanh nghiệp (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp lớn(Khu vực Mỹ Đình/Cầu Giấy)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019. Thông tin ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Call Center (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/04/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

[Hà Nội] Chuyên gia Dự án Nghiên cứu thị trường/Market Research Analyst

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/09/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Marketing (Hội sở Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/04/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME - TP Hồ Chí Minh

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn  với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng...

Chuyên viên Kế hoạch Phát triển mạng lưới (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/04/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến