Chuyên viên/Nhân viên Giám sát và khắc phục nợ có vấn đề (Ban Xử lý nợ - Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Đào Tấn - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email hanglai@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (khu vực Tây Hồ- Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/05/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ mail: hanglai@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Khu vực Phố Huế)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/05/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/05/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến hang.pt@abbank.vn

Giao dịch viên (Khu vực Đinh Tiên Hoàng/Lò Đúc)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/05/2019. Thông tin Ứng tuyển vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Phố Huế - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/05/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Giám đốc Phát triển đối tác - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/05/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Giám sát Tín dụng - Ban Pháp chế & Tuân thủ (làm việc tại Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên phát triển ứng dụng (Phát triển Dịch vụ Thẻ) - Hội sở Hà Nội

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 25/05/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (khu vực Láng Hạ - ABBANK Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/05/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (Yên Phong - Bắc Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/05/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn 

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/05/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng Phòng giao dịch (khu vực Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/05/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến