Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Khu vực Phố Huế - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Hưng Yên, Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chương trình tiếp nhận Thực tập sinh - THE FUTURE ABBANKERS

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank có dán ảnh về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng phòng Vận hành (Kế toán giao dịch) - ABBANK Điện Biên

Thời gian tuyển dụng: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin ứng viên vui lòng gửi đến: ngango@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Định chế Tài chính (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân/Doanh nghiệp (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/03/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp lớn (khu vực Láng Hạ - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 30/01/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: hang.pt@abbank.vn

Trưởng Phòng giao dịch Uông Bí - Chi nhánh Quảng Ninh

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Giám đốc Phát triển kinh doanh - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội, Đà Nẵng)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/01/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: - Khu vực Đà Nẵng: tintq@abbank.vn - Khu vực Hà Nội: ngango@abbank.vn

Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019 (ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm). Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (Khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/01/2019. Thông tin Ứng tuyển vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Đào Tấn - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/01/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Kiểm soát viên (Khoái Châu - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (Xuân Hòa - Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/01/2019 Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến