Trưởng Phòng giao dịch Uông Bí - Chi nhánh Quảng Ninh

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Sông Mã - Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (453 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2019. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Điện Biên/Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp SMEs/doanh nghiệp lớn (46 Ngô Gia Tự, Long Biên - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/03/2019 Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (Hồ Gươm/Đinh Tiên Hoàng - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn 

Chuyên viên bộ phận Thi đua và Khuyến mại - Khối Khách hàng Cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Vận hành hỗ trợ (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 25/03/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (khu vực Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/03/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn  

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Nhân Viên/ Chuyên Viên Phòng Bán hàng (Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân - Hội sở Hà Nội)

Thời gian ứng tuyển đến hết ngày 25/03/2019. Ứng viên vui lòng gửi CV về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Khoái Châu - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 25/03/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến