Giao dịch viên (khu vực Láng Hạ - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/01/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ứng tuyển về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn  

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 15/01/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Bảo mật - Khối Công nghệ Ngân hàng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/01/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (Sông Mã - Sơn La)

Thời gian nhận hồ sơ:  đến hết ngày 15/01/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Cá nhân (KV TP Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/01/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Hội sở Hồ Chí Minh

Thời hạn nhận hồ sơ: 12/01/2019. Các ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi đơn theo Mẫu ứng tuyển và gửi về: vthphuong@abbank.vn 

Chuyên viên Quản lý rủi ro Tín dụng - Xây dựng mô hình & Công cụ quản trị rủi ro (Hội Sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/12/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Giám sát Tuân thủ (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/12/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Phát triển mạng lưới & Xây dựng cơ bản (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/12/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Tư vấn Pháp lý - Phòng Pháp chế (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/12/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vinhhx@abbank.vn

Trưởng Bộ phận Thương hiệu - Phòng Marketing (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/12/2018. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Giao dịch viên - KV Hồ Chí Minh

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình Tầng 8, 170 Hai Bà Trưng, P.Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.38244855 - Gặp Phòng Tuyển dụng. Vui lòng gửi đơn...
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến