Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/doanh nghiệp lớn(Khu vực Mỹ Đình/Cầu Giấy)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019. Thông tin ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (khu vực Đại Kim/Đinh Tiên Hoàng/Láng Hạ - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ từ đến 25/04/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi đến địa chỉ mail hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng - Call Center (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 20/04/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Marketing (Hội sở Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/04/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SME - TP Hồ Chí Minh

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn  với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng...

Chuyên Viên/Nhân Viên Pháp lý chứng từ (TP Hồ Chí Minh)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 30/04/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Kế hoạch Phát triển mạng lưới (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Giao dịch viên - KV TP Hồ Chí Minh

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/05/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/04/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (Văn Lâm - Hưng Yên)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 25/03/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Vĩnh Phúc)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chương trình tiếp nhận Thực tập sinh - THE FUTURE ABBANKERS

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank có dán ảnh về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (Phố Nối - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Giám sát Tín dụng (Hội sở HCM)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/04/2019. Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email vthphuong@abbank.vn

Chuyên viên Quản lý chất lượng - Hội sở Hồ Chí Minh

Thời hạn nhận hồ sơ: 30/05/2019. Các ứng viên quan tâm dự tuyển vui lòng gửi đơn theo Mẫu ứng tuyển và gửi về: vthphuong@abbank.vn 
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến