Chương trình tiếp nhận Thực tập sinh - THE FUTURE ABBANKERS

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank có dán ảnh về địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Giao dịch viên (Phố Nối - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên/Nhân viên Thẩm định Tài sản (khu vực Hưng Yên, Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25/03/2019, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: tuyendunghn.abbank.vn  

Chuyên viên Kiểm toán Nội bộ (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết 25/03/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên Phát triển kinh doanh qua kênh điện tử - Khối Khách hàng cá nhân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mẫu Đơn ứng tuyển theo địa chỉ email tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Lò Đúc - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15/03/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi tới mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Yên Lạc - Vĩnh Yên)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Bảo mật - Khối Công nghệ Ngân hàng (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ tới hết ngày 15/03/2019. Vui lòng gửi đơn ứng tuyển về mail: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân/SMEs (khu vực Trần Khát Chân - Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn (Phố Nối - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/03/2019. Thông tin vui lòng gửi đến: huongtruong@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Nguyễn Chánh - Cầu Giấy)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019. Thông tin ứng tuyển, ứng viên vui lòng gửi đến: hang.pt@abbank.vn

Chuyên viên Giải ngân (Hội sở Hà Nội)

Thời gian nhận hồ sơ đến 25/03/2019. Vui lòng gửi Đơn ứng tuyển đến tuyendunghn@abbank.vn 

Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp vừa và nhỏ (Khoái Châu - Hưng Yên)

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2019. Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về mail: huongtruong@abbank.vn

Trưởng bộ phận Pháp chế tuân thủ (Lạng Sơn)

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/03/2019 (ưu tiên ứng viên gửi hồ sơ sớm). Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ email: tuyendunghn@abbank.vn

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân (khu vực Lò Đúc - Hà Nội)

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/03/2019. Thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về hang.pt@abbank.vn
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến