icon
Khối / Ban
Khối Khách hàng cá nhân
icon
Lĩnh vực
Ngân hàng
icon
Địa điểm
Hà Nội
icon
Loại hình công việc
Toàn thời gian
icon
Thời hạn ứng tuyển
15/07/2020
icon
Số lượng cần tuyển
1
icon
Mô tả công việc

Đơn vị: Trung tâm Thẻ - Khối Khách hàng Cá nhân - HO Hà Nội

 • Hạch toán các bút toán trên phần mềm kế toán của ABBANK theo quy trình hạch toán kế toán đã ban hành nhằm đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác các giao dịch thẻ ABBANK trên các kênh thanh toán thẻ tại nước ngoài, và giao dịch thẻ nước ngoài trên các thiết bị thanh toán thẻ của ABBANK;
 • Hoàn tiền các chương trình khuyến mại dành cho thẻ quốc tế;
 • Kiểm tra, quản lý số dư các tài khoản kế toán do cá nhân phụ trách hạch toán;
 • Phân bổ phí thu nhập/chi phí từ dịch vụ thẻ quốc tế cho ĐVKD;
 • Theo dõi, đối chiếu số liệu, báo cáo, kiểm tra tính chính xác của các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ kế toán thẻ, thanh toán quốc tế;
 • Hỗ trợ ĐVKD kiểm tra chấm quỹ ATM ABBANK;
 • Tham gia đào tạo nghiệp vụ kế toán thanh toán thẻ cho các ĐVKD theo chỉ đạo của cấp quản lý;
 • Đảm bảo tính hiệu quả, kịp thời, minh bạch và thống nhất của các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan đến hoạt động của Bộ phận;
 • Tham mưu Trưởng Bộ phận trong việc xây dựng, điều chỉnh các quy trình, quy chế, chính sách và hướng dẫn liên quan đến hoạt động của Bộ phận;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng phòng.
icon
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc mảng kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, Giao dịch viên,...
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thẻ quốc tế Visa nói riêng và các loại thẻ ngân hàng nói chung trên thị trường Việt Nam và thế giới.
 • Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng, Tiếng Anh đọc hiểu.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
Nộp hồ sơ ứng tuyển công việc này

(*) Nộp hồ sơ ứng tuyển theo định dạng Microsoft Word, Microsoft Excel hoặc PDF.
Dung lượng không quá 2 MB và không cài đặt mật khẩu.
Hoặc vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển với tiêu đề & tên file đính kèm: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (Vd: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)