Ưu đãi tại nhà hàng Mây

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018.

Hình thức ưu đãi:

Giảm 15% phí dịch vụ trên hóa đơn thanh toán.

Địa điểm: 3/5 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 01224014967

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoảng giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến