Ưu đãi tại No Stress Cafe

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2017.

Hình thức ưu đãi:

Giám 10% phí dịch vụ dành cho chủ thẻ ABBANK.

Địa điểm: 245/4 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: 096 279 90 99

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm và khoảng giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến