Ưu đãi tại Tiêu Dao Quán

Thời gian ưu đãi: Từ nay đến 31/12/2018.

Hình thức ưu đãi:

  • Giảm 10% hóa đơn thanh toán buổi trưa.                                                                 
  • Giảm 5% hóa đơn thanh toán buổi tối.

Địa điểm: 51 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0904 909 080 - 0936 638 868

Điều kiện nhận ưu đãi:

  • Ưu đãi trên được áp dụng cho tất cả các chủ thẻ ABBANK.
  • Chủ thẻ phải xuất trình và sử dụng thẻ ABBANK khi thanh toán để nhận được ưu đãi.
  • Các ưu đãi không thể quy đổi ra tiền mặt, sản phẩm dịch vụ và khoảng giảm giá không thể chuyển nhượng cho người khác.
  • Không áp dụng trùng chương trình khuyến mại, chính sách khác.

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến