Hạn mức của chính sách: 1000 tỷ VNĐ
Thời gian áp dụng: 09/09/2021 – 31/12/2021, hoặc khi đạt hạn mức 1000 tỷ VNĐ, tùy điều kiện nào đến trước
Phạm vị thực hiện: Khách hàng gửi tiền thông qua dịch vụ Online Banking và  AB Dtizen của ABBANK
Sản phẩm áp dụng: Tiết kiệm trả lãi trước, Tiết kiệm có kỳ hạn lãi hàng quý, Tiết kiệm có kỳ hạn lãi hàng tháng, Tiết kiệm có kỳ hạn lãi cuối kỳ.
Kỳ hạn áp dụng: Từ kỳ hạn 1 Tháng đến 12 Tháng.
Loại tiền áp dụng: VNĐ
Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VNĐ
Nội dung chính sách ưu đãi: + 0.4%/năm lãi suất so với biểu lãi suất niêm yết (*)

Quy định khác:
  • Mức cộng lãi suất được áp dụng cho các tài khoản tiền gửi có ngày mở hoặc ngày tái tục nằm trong thời gian triển khai nếu đáp ứng điều kiện nêu trên.
  • Tất cả tài khoản tiền gửi trực tuyến đã tham gia chính sách ưu đãi lãi suất sẽ không được tham gia chính sách ưu đãi khác của ABBANK trong cùng thời kỳ;
  • Tất cả tài khoản tiền gửi trực tuyến tham gia chính sách ưu đãi này được rút vốn trước hạn. Thủ tục rút vốn, lãi suất tất toán trước hạn thực hiện theo các quy định hiện hành của ABBANK.
(*) Điều kiện và điều khoản khác theo quy định của ABBANK