1. Tên chương trình: “Xài thẻ điện tử, nhận ưu đãi khủng”
  2. Thời gian thực hiện: Từ nay đến hết 31/12/2020 hoặc đến khi hết ngân sách chương trình
  3. Ngân sách chương trình: 200.000.000VNĐ
  4. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với tất cả khách hàng cá nhân mở mới thẻ ghi nợ quốc tế điện tử AB Ditizen Visa Debit Card và có phát sinh giao dịch trong thời gian triển khai chương trình
  5. Sản phẩm thẻ áp dụng: Thẻ ghi nợ quốc tế điệnt tử AB Ditizen Visa Debit Card
  6. Nội dung ưu đãi: Tặng 50.000VNĐ cho mỗi KH mở mới thẻ AB Ditizen Visa Debit Card và phát sinh ít nhất 1 giao dịch đã được ghi nhận trên hệ thống thẻ
  7. Thời gian chi thưởng: Trung tâm thẻ sẽ hoàn tiền vào tài khoản thanh toán liên kết với thẻ ghi nợ quốc tế điện tử AB Ditizen Visa Debit Card của KH sau 02 ngày làm việc kể từ ngày KH phát sinh giao dịch được ghi nhận trên hệ thống thẻ
  8. Quy định chung của chương trình:
  • Mỗi chủ thẻ chỉ nhận quà tặng 01 lần duy nhất  trong chương trình
  • Tại thời điểm xét thưởng nếu nhiều KH thỏa điều kiện nhận quà tặng của chương trình trong khi số lượng quà tặng chương trình không đủ trao tặng thì ABBANK ưu tiên xét tặng quà cho KH theo thứ tự ưu tiên như sau: Tổng doanh số thanh toán lớn hơn, nếu doanh số thanh toán bằng nhau thì ưu tiên KH có nhiều giao dịch hơn, nếu số lượng giao dịch bằng nhau thì ưu tiên KH có thời gian phát sinh giao dịch đầu tiên sớm hơn.
  • Trường hợp phát sinh bất khả kháng như sự cố đường truyền, phát sinh tranh chấp… ABBANk là bên cuối cùng đưa ra kết quả.