Chuyên viên Giám sát Tín dụng - Khối Quản lý Tín dụng (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Đánh giá các khoản vay và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện phê duyệt của các khách hàng được cấp tín dụng tại Đơn vị kinh doanh phụ trách theo phân công của Lãnh đạo Phòng/Bộ phận Giám sát tín dụng;

 • Giám sát và đôn đốc các Đơn vị kinh doanh lập và gửi các báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo tín dụng bất thường, báo cáo các khoản vay theo quy định về Hội sở;

 • Trực tiếp thu thập thông tin trên hệ thống Corebanking và từ các Đơn vị kinh doanh để lập báo cáo và chịu trách nhiệm cá nhân về tính chính xác của báo cáo trước khi báo cáo cho Lãnh đạo Phòng/Bộ phận Giám sát tín dụng;

 • Tổng hợp, theo dõi đưa ra những nhận xét, đánh giá về chất lượng tín dụng của Đơn vị kinh doanh chuyên quản, cảnh báo sớm nợ có vấn đề;

 • Tham gia nhóm giám sát trực tiếp tại Đơn vị kinh doanh và trực tiếp kiểm tra các hồ sơ tín dụng nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy trình, chính sách tín dụng của ABBANK và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra của mình;

 • Thực hiện tiếp xúc trực tiếp khách hàng vay vốn và kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình sử dụng vốn vay và đưa ra những đánh giá độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân về các đánh giá của mình;

 • Tiếp nhận ý kiến phản hồi, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc, hướng dẫn khác trong quá trình thực hiện nghiệp vụ giám sát tín dụng của các Đơn vị kinh doanh theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng/Bộ phận Giám sát tín dụng;

 • Phối hợp với Ban Xử lý nợ thực hiện phân luồng xử lý nợ có vấn đề theo quy định quản lý nợ có vấn đề của ABBANK;

 • Phối hợp với Phòng Thẩm định tín dụng để kiểm soát các điều kiện phê duyệt, đánh giá chất lượng tín dụng của các khoản tín dụng sau khi phê duyệt;

 • Phối hợp với Phòng Quản lý tín dụng về việc tiếp nhận số liệu, báo cáo liên quan;

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tín dụng Ngân hàng.
 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế, hiểu biết chung về hoạt động Ngân hàng Thương mại.
 • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Giam sat Tin dung_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/10/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến