Chuyên viên Hạ tầng - Khối Công nghệ Ngân hàng (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Cài đặt, vận hành và quản trị, tunning hệ thống và giải quyết các vấn đề về hệ thống, hệ thống máy chỉ IBM System P, HP Unix, HP Blade System, IBM Storage, HP Storage, TSM Backup System,..

 • Tham gia triển khai, giám sát, vận hành và quản trị các hệ thống hạ tầng (bao gồm: Hệ thống máy chủ (Server); Thiết bị lưu trữ (SAN); Hệ thống thiết bị mạng; Hệ thống hạ tầng phục vụ cài đặt Active Directory, Email, Website, DMS, VoIP và các hệ thống khác trên nền Active Directory của Microsoft) tại các Trung tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu dự phòng, Phòng máy chủ tại Trung tâm vùng tại Khu vực được phân công;

 • Lập hồ sơ theo dõi tài liệu kỹ thuật, nhật ký hoạt động và thay đổi cấu hình của các hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, hệ thống tường lửa, hệ thống mã hóa tại các Trung tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu dự phòng, Phòng máy chủ tại trung tâm vùng tại Khu vực được phân công;

 • Phối hợp xây dựng các chính sách an toàn thông tin, quy trình, thủ tục và hướng dẫn của các hệ thống bảo mật và các hệ thống liên quan khác;

 • Theo dõi và kiểm tra bản lưu trữ dự phòng tránh trường hợp phát sinh lỗi.

   

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ Thông tin.

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản trị hệ thống môi trường UNIX (IBM AIX, HP UNIX, LINUX) hệ thống lưu trữ;

 • Có khả năng thiết lập dự án hạ tầng, quy hoạch hạ tầng, triển khai dự án hạ tầng của Ngân hàng.

 • Có kiến thức chuyên môn tốt về hệ thống máy chủ, các hệ điều hành (AIX, Linux, Windows), hệ thống ảo hóa VMWare, hệ thống SAN/ Storage và các dịch vụ hạ tầng Microsoft (Exchange, AD, DHCP, DNS, LYNC,..)

 • Có kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle, MS SQL

 • Có kiến thức cơ bản về cơ sở hạ tầng mạng & bảo mật

 • Có một trong các chứng chỉ CNTT: IBM Certificated System Administrator; Certificated Linux Administrator, Administrator Tivoli Storage Manager

 • Ưu tiên ứng viên biết nghiệp vụ Ngân hàng/ từng làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng; Có kiến thức về các sản phẩm trong lĩnh vực CNTT (Mirosoft, HP, IBM, VMWare,..)

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn

với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Ha tang_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/03/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến