Chuyên Viên Hành Chính - Bộ Phận Quản Lý Tài Sản (Hội Sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện hiện quản lý tài sản/công cụ dụng cụ tại Hội sở:

  • Theo dõi và xử lý các yêu cầu cấp phát, sửa chữa cho mượn thiết bị của nhân viên tại Hội sở;
  • Thực hiện cập nhật xuất nhập TS/CCDC toàn hàng trên file excel;
  • Thu hồi tài sản nhân viên nghỉ việc;
  • Hỗ Trợ thực hiện điều chuyển thực tế TS/CCDC của Hội Sở còn tồn kho sang Chi nhánh sử dụng sau khi đã được duyệt;

  • Định kỳ kiểm kê tại Hội Sở và theo dõi báo cáo kiểm kê toàn hàng;

2. Cập nhật, kiểm tra tình hình đội xe Hội sở và quản lý việc sửa chữa xe toàn hàng;

3. Phát triển phần mềm quản lý tài sản sử dụng toàn hàng

4. Theo dõi bảo hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị tin học tại Hội sở;

5. Theo dõi, cập nhật dữ liệu vật tư, thiết bị tại Hội sở;

6. Theo dõi dữ liệu tài sản thuê toàn hàng;

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với các chuyên ngành có liên quan.
  • Có kiến thức về quản lý kho, tài sản;

  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

  • Ưu tiên Nam

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Hanh chinh_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/11/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến