Chuyên viên Hỗ trợ Kinh doanh - Khối KHDN SMEs (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Nghiên cứu thông tin về thị trường, các chương trình thúc đẩy bán từ Ngân hàng khác, phân tích ưu điểm, nhược điểm.

  • Khảo sát trực tiếp các ĐVKD về mức độ phù hợp, khả năng cạnh tranh, … từ chương trình.

  • Biên soạn các chương trình thúc đẩy bán. Đồng thời, tương tác với các Phòng, Khối trong việc xây dựng chương trình.

  • Hàng tuần/tháng lập báo cáo đánh giá hiệu quả các chương trình. Đề xuất cải cách hoặc thay thế các chương trình thúc đẩy bán phù hợp với thị trường và mang lại hiệu quả.

  • Trực tiếp/ Phối hợp hổ trợ các ĐVKD giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bán hàng, … thuộc mảng SMEs.

  • Tham mưu các tờ trình lãi suất, trình cơ chế đối với mảng SMEs.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên với các chuyên ngành có liên quan.
  • Nắm biết về những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại;

  • Có khả năng vận dụng các quy trình của Ngân hàng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Đơn vị, có khả năng xác định và đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro.

  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Tín dụng khách hàng Doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV HTKD SME_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/08/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến