Chuyên viên Marketing - Khối KHDN SMEs (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông quảng bá Sản phẩm Dịch vụ chủ lực của Khối SME.

  • Đầu mối làm việc với Phòng Marketing - Khối Chiến lược Phát triển để triển khai, kiểm soát và báo cáo hiệu quả các chiến dịch truyền thông quảng bá Sản phẩm Dịch vụ của Khối SME.

  • Thực hiện hoạt động marketing nội bộ Khối SME.

  • Đầu mối làm việc với Bộ phận truyền thông - Phòng Marketing - Khối Chiến lược Phát triển tận dụng hiệu quả các kênh truyền thông sở hữu ABBANK.

  • Phối hợp xây dựng và trình BGĐK Chương trình Chăm sóc Khách hàng ưu tiên tại ĐVKD.   

  • Ban hành Chương trình Chăm sóc khách hàng ưu tiên tại ĐVKD.

  • Phối hợp các Phòng/Bộ phận nội bộ xây dựng và triển khai các chương trình ưu đãi thúc đẩy bán hàng theo từng sản phẩm chủ lực.

  • Phối hợp với các Phòng Ban liên quan xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ Khối SME theo chỉ đạo của cấp Phòng, cấp Khối.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan.
  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tín dụng Ngân hàng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Marketing_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/10/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến