Chuyên viên Nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế & Nguồn vốn - Khối CNTT (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Phối hợp với các Đơn vị trong Ngân hàng, đối tác để xây dựng, tìm hiểu các giải pháp mới và thực hiện kế hoạch phát triển các ứng dụng đáp ứng yêu cầu hiện tại & tương lai của Ngân hàng cho phân hệ Nguồn vốn & Thanh toán quốc tế;

 • Hỗ trợ user về nghiệp vụ nguồn vốn và tài trợ thương mại trên toàn hệ thống;

 • Tìm hiểu và nghiên cứu, Xây dựng ứng dụng  & Triển khai phân hệ mới liên quan đến T24 – phân hệ nguồn vốn và thanh toán quốc tế;

 • Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, quản trị và triển khai hệ thống Core banking, các cổng kết nối với đối tác bên ngoài, hệ thống online banking (Internet Banking, SMS Banking…) và các ứng dụng khác của toàn Ngân hàng liên quan đến phân hệ Nguồn vốn & Thanh toán quốc tế;

 • Phối hợp với Đơn vị liên quan trong việc đảm bảo các dữ liệu và hoạt động của hệ thống nói chung và phân hệ nguồn vốn, thanh toán quốc tế nói riêng được ghi nhận, theo dõi, cập nhật, lưu trữ một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời;

 • Phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm tra thường xuyên phân hệ Nguồn vốn và Trade finance trên hệ thống Corebanking để phát hiện các lỗi phát sinh về nghiệp vụ;

 • Phối hợp với các Phòng/ Ban khác và đối tác Temenos để phân tích và sửa chữa các lỗi liên quan tới phân hệ nguồn vốn & thanh toán quốc tế trên hệ thống corebanking;

 • Cập nhật, tra cứu các thông tin tài liệu về Thanh toán quốc tế, Quản lý ngoại hối và các quy trình quy định tại ABBANK để nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả công việc.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính Ngân hàng hoặc chuyên ngành có liên quan.

 • Ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại mảng nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế & Ngoại hối;

 • Nắm rõ tất cả các quy định & quy trình về nghiệp vụ Thanh toán Quốc tế & Ngoại hối;

 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong các dự án hoặc làm việc đối với hệ thống CoreBanking T24.

 • Sử dụng tốt Anh văn trong giao tiếp và có khả năng đọc hiểu, soạn thảo các tài liệu có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Nghiep vu TTQT&NV_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/04/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến