1900.571.581

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có (Khối Tài chính kế toán - Hội sở)

Mô tả công việc:

 • Quản lý danh mục tài sản Nợ - Có theo quyết định của hội đồng ALCO/ Ban lãnh đạo Khối Tài Chính Kế Toán và đề xuất giải pháp quản lý.

 • Phân tích và xây dựng các báo cáo liên quan đến quản lý thanh khoản, lãi suất, tái cấu trúc bảng cân đối kế toán.

 • Phát triển và cập nhật các công cụ quản trị thanh khoản và quản trị rủi ro lãi suất

 • Chuẩn bị tài liệu liên quan và đề xuất phương án hiệu chỉnh giá FTP trình ALCO.

 • Kiểm tra hồi tố phương pháp luận FTP.

 • Đánh giá và giám sát hiệu quả các hoạt động kinh doanh MM, FX, Bonds của Khối Nguồn Vốn và Đầu Tư

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, Quản trị kinh doanh
 • Có kiến thức về thị trường tiền tệ, phân tích tài chính, quản lý rủi ro, luật…

 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán

 • Có khả năng phân tích xu hướng thị trường tiền tệ/ vốn/ ngoại hối.

 • Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Quản lý tài sản Nợ - Tài sản Có, hiểu biết các quy định của NHNN.

Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày thông báo đến hết ngày 20/05/2017. Các ứng viên quan tâm dự tuyển, vui lòng gửi Thông tin ứng tuyển theo mẫu ABBank về địa chỉ Email tuyendungabbank@yahoo.com

.