Chuyên viên Quản lý Tín dụng - Bp. Báo cáo Thống kê (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Tổng hợp, lập báo cáo về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cho toàn hệ thống ABBANK;

  • Phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ cho Sở Giao dịch/Chi nhánh liên quan đến hoạt động phân loại nợ, trích lập dự phòng và báo cáo thống kê trên toàn hệ thống;

  • Phối hợp với Bộ phận Chính sách xây dựng, điều chỉnh các chính sách, quy trình và các hướng dẫn về phân loại nợ, trích lập dự phòng, báo cáo thống kê trên toàn hệ thống;

  • Rà soát dữ liệu T24 với chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của NHNN/Ban điều hành, phản ánh đến Trung tâm Phát triển & Quản lý Ứng dụng, các Khối Phòng/ Ban tại Hội sở: Khối Quản lý Rủi ro, Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Khách hàng Cá nhân, Khối Dịch vụ hỗ trợ…. Phối hợp cùng quản lý Phòng đưa ra các phương án thực hiện để đảm bảo dữ liệu T24 được hoàn thiện, đáp ứng theo quy định báo cáo thống kê của NHNN.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan.

  • Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác tại các vị trí Quản lý Tín dụng/ Thẩm định Tín dụng/ Phân tích Tín dụng & Sản phẩm ở các tổ chức tín dụng.

  • Có kiến thức cơ bản về kinh tế, hiểu biết chung về hoạt động Ngân hàng Thương mại.

  • Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn

với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV QLTD_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/04/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến