Chuyên viên Tài chính - Bộ phận ALM (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thông báo giá FTP cho chi nhánh, tiếp nhận phản hồi từ chi nhánh và các hỗ trợ kèm theo; thông báo kết quả lãi nội bộ/ VAMC

 • Nhập liệu/ khai báo trên hệ thống FTP, hạch toán lãi FTP, VAMC.

 • Giám sát hàng ngày hoạt động MM, bond, ủy thác, đặt cọc của Khối Nguồn Vốn và Đầu Tư trên cơ sở tính toán FTP đối với sổ kinh doanh. Theo dõi hiệu quả giao dịch;

 • Phối hợp với các Đơn vị, Phòng Nghiệp vụ xử lý, điều chỉnh hợp lý các sai sót phát sinh trong quá trình hạch toán;

 • Rà soát, kiểm tra các báo cáo trước khi gửi đến các đơn vị liên quan
 • Lập báo cáo ALCO: báo cáo cuộc họp ALCO;

 • Báo cáo các giao dịch bất thường;

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành có liên quan như Toán Tin, Toán Thống Kê,..
 • Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng;

 • Có kiến thức về thị trường tiền tệ, phân tích tài chính,..

 • Có kiến thức về SQL, Quản trị Rủi ro, Luật,...

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí liên quan.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Tai chinh ALM_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/10/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến