Chuyên viên Thanh toán - Trung tâm Thanh toán (Hội sở HCM)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 • Thực hiện giao dịch nhận hạch toán tiền về cho toàn hệ thống;

 • Hỗ trợ thực hiện giao dịch chuyển tiền đi cho toàn hệ thống;

 • Theo dõi và đối chiếu một số tài khoản nostro khi kết thúc ngày làm việc;

 • Chủ động liên hệ với khách hàng, các Tổ chức Tín dụng và các CN/PGD khi nhận được chứng từ có yêu cầu tra soát từ phía Ngân hàng bạn, giúp cho khách hàng nhận được tiền một cách nhanh nhất có thể;

 • Xử lý các điện chuyển tiền trong nước từ ABBANK qua các Tổ chức Tín dụng khác thông qua hệ thống NHNN và các Tổ chức Tín dụng;

 • Thực hiện tra soát theo yêu cầu của Hội sở, các Chi nhánh, Phòng Giao dịch;

   

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.

 • Am hiểu về quy trình thanh toán điện tử liên Ngân hàng;

 • Nắm vững nghiệp vụ hạch toán trên T24 và các quy định, chính sách, quy chế liên quan đến Ngân hàng; hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng;

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vthphuong@abbank.vn

với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: HCM_CV Thanh toan_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 20/12/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến