Chuyên viên Xử lý nợ - Phòng Xử lý nợ phía Bắc (Hội sở Hà Nội)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Trực tiếp xử lý các khoản Nợ có vấn đề theo phân công của lãnh đạo Phòng Xử lý nợ Phía Bắc

 • Tiếp nhận và thực hiện việc kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, tính đúng/sai trong các hồ sơ nợ có vấn đề theo sự phân công. Nhập số và dữ liệu hồ sơ vào bảng theo dõi nhằm đảm bảo tính chính xác cho quá trình thực hiện xử lý nợ;

 • Xây dựng phương án xử lý nợ trình Trưởng/ Phó phòng xem xét quyết định;

 • Thực hiện các phương án xử lý nợ được duyệt theo quy định đối với các hồ sơ thụ lý: Trực tiếp đôn đốc, theo dõi khách hàng; soạn Đơn khởi kiện, Đơn yêu cầu thi hành án; tham gia quá trình tố tụng tại tòa; tham gia việc thi hành án phát mãi thanh lý tài sản; tố giác hành vi dấu hiệu hình sự; liên hệ với các Cơ quan chức năng trong quá trình thu hồi nợ;

 • Cập nhật và báo cáo kịp thời Trưởng/Phó Phòng xử lý nợ Phía Bắc diễn biến quá trình xử lý;

 • Hướng dẫn, giám sát tuân thủ đối với các Đơn vị kinh doanh Khu vực Phía Bắc trong việc thực hiện các quy trình, quy định, kế hoạch chỉ tiêu được giao về quản lý và xử lý nợ có vấn đề;

 • Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ, kiểm tra giám sát công tác xử lý nợ có vấn đề đối với các Đơn vị kinh doanh khu vực Phía Bắc;

 • Thực hiện các nghiệp vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ Xử lý rủi ro, hồ sơ miễn giảm lãi, hồ sơ mua lại tài sản cấn trừ nợ theo sự phân công của Trưởng/ Phó Phòng xử lý nợ Phía Bắc;

 

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan.
 • Hiểu biết về cơ cấu, tính năng của sản phẩm cho vay phát sinh nợ xấu. Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Tòa án, Thi hành án, Công an và thủ tục thu hồi nợ.

 • Có khả năng kiểm soát các hoạt động của ngiệp vụ xử lý nợ. Am hiểu về chính sách và quy trình xử lý nợ trong công tác hoạt động nghiệp vụ.

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí liên quan trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email:  tuyendunghn@abbank.vn

 

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến