Trưởng Phòng Quan hệ khách hàng - Chi nhánh Sóc Trăng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

  • Quản lý điều hành họat động kinh doanh của Phòng Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Phòng Quan hệ khách hàng Cá nhân.
  • Giám sát việc thực hiện, triển khai quy trình, quy chế, họat động của Phòng.
  • Quản lý và phát triển khách hàng.
  • Tổ chức thực hiện huy động vốn, cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ khách hàng.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, QTKD, Kế toán,…
  • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân hàng, trong đó có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng Bộ phận Quan hệ khách hàng trở lên tại Ngân hàng hoặc có kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý tương đương hoặc quản lý phòng giao dịch tại Ngân hàng.

 

HÌNH THỨC ỨNG TUYỂN:

Để ứng tuyển, vui lòng gửi bản Thông tin ứng tuyển theo Mẫu ứng tuyển gửi về email: vinhhx@abbank.vn với tiêu đề & tên file đính kèm:

Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên

(Vd: Soc Trang_TP QHKH_Nguyen Van A)

 

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN:

Đến hết ngày 31/01/2018

.
ABBANK có thể
giúp gì cho
Quý Khách?
Hỗ trợ trực tuyến