Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ

Thông báo gia hạn thời gian phát hành và nhận hồ sơ đề xuất cung cấp thiết bị ngân quỹ

Kính gửi:       Quý Công ty                       

Căn cứ hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh “Cung cấp thiết bị ngân quỹ” của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã phát hành ngày 02/1/2020;

Nhằm tạo điều kiện cho Quý Công ty có thêm thời gian hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất (HSĐX) Cung cấp thiết bị ngân quỹ cho ABBANK, ABBANK trân trọng thông báo đến Quý Công ty nội dung sau:

  • Thời gian nộp HSĐX theo HSYC: 14 giờ 00 ngày 10 tháng 1 năm 2020.
  • Thời gian gia hạn nộp HSĐX hiệu chỉnh: 14 giờ 00 ngày 15 tháng 1 năm 2020.

Ngoài các nội dung đã được hiệu chỉnh như trên, các nội dung còn lại của HSYC không thay đổi.

Trân trọng thông báo!