Tài trợ thương mại

Hiển thị dịch vụ
Sản phẩm UPAS L/C

Sản phẩm UPAS L/C

Hình thức đảm bảo thanh toán cho thư tín dụng và được các ngân hàng hàng đầu đảm bảo tài trợ

 • Giảm chi phí tài chính: chi phí tương đương lãi suất vay ngoại tệ
 • Tư vấn và hỗ trợ đàm phán, hoàn toàn miễn phí
 • Nâng cao lợi thế đàm phán với đối tác xuất khẩu
Sản phẩm UPAS L/C nội địa

Sản phẩm UPAS L/C nội địa

Sản phẩm UPAS L/C nội địa

 • Áp dụng phí trả chậm UPAS L/C ưu đãi hơn so với lãi suất vay vốn lưu động thông thường
 • Tăng cơ hội đàm phán giá trên hợp đồng do được Ngân hàng tài trợ UPAS thanh toán sớm
 • Hỗ trợ tối đa thời gian xử lý giao dịch chứng từ, hồ sơ và thủ tục đơn giản, thuận tiện.
Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C)

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ (L/C)

Hỗ trợ ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng

 • Khách hàng không cần có TSBĐ cho khoản chiết khấu
 • Giảm chi phí không đáng có khi BCT bị bắt lỗi
 • Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các cơ hội kinh doanh của khách hàng
Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A)

Chiết khấu BCT xuất khẩu theo phương thức nhờ thu kèm chứng từ (D/P, D/A)

Hỗ trợ ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng theo phương thức Nhờ thu kèm chứng từ

 • Giúp cho việc xoay vòng vốn được nhanh chóng và sử dụng vốn hiệu quả hơn
 • Tỷ lệ cấp tín dụng trên TSBĐ cao, số tiền được ABBANK ứng trước cao
 • Yên tâm hơn khi giao dịch với đối tác nước ngoài và khi đòi tiền, giảm chi phí không đáng có
Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ

Hỗ trợ doanh nghiệp vay VND tương đương với mức vay ngoại tệ

 • Lãi suất cho vay ở mức thấp chỉ tương đương lãi suất cho vay ngoại tệ
 • Giảm chi phí tài chính cho sản xuất kinh doanh
 • Giảm thiểu rủi ro về tỷ giá ngoại tệ
Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng

Hỗ trợ ứng trước tiền hàng xuất khẩu cho khách hàng ngay sau khi giao hàng

 • Lên đến 98% giá trị khoản phải thu với LC trả ngay, lên đến 95% với LC trả chậm
 • Được ABBANK hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thanh toán quốc tế
 • Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường.