Chuyển và nhận tiền Cá nhân

Hiển thị dịch vụ
Chuyển/ nhận tiền kiều hối Western Union

Chuyển/ nhận tiền kiều hối Western Union

Giao dịch toàn cầu, thế giới phẳng cùng ABBANK

 • Chuyển và nhận tiền từ khắp thế giới
 • Tiền tệ linh hoạt, chấp nhận cả USD và VNĐ
 • Tiền sẽ được chuyển đến người nhận trong vòng ít phút
Chuyển tiền theo mục đích học tập

Chuyển tiền theo mục đích học tập

Du học là chuyện nhỏ

 • Tỷ giá tốt cạnh tranh
 • Chấp nhận đa dạng nhiều loại tiền tệ
 • Phí chuyển tiền cạnh tranh, san sẻ gánh nặng với khách hàng
Chuyển tiền theo mục đích hỗ trợ thân nhân

Chuyển tiền theo mục đích hỗ trợ thân nhân

Trợ cấp người thân, nhận gửi yêu thương

 • Tiền tệ linh hoạt, với các loại ngoại tệ khác nhau
 • San sẻ nỗi lo cùng khách hàng
 • Phí chuyển tiền cạnh tranh, san sẻ gánh nặng với khách hàng
Chuyển tiền theo mục đích định cư/ thừa kế

Chuyển tiền theo mục đích định cư/ thừa kế

An cư lạc nghiệp - Chia sẻ âu lo

 • Tỷ giá tốt cạnh tranh
 • Chấp nhận đa dạng nhiều loại tiền tệ
 • Phí chuyển tiền cạnh tranh, san sẻ gánh nặng với khách hàng
Chuyển tiền theo mục đích du lịch, công tác, hội nghị

Chuyển tiền theo mục đích du lịch, công tác, hội nghị

Vi vu khắp nơi - Ưu đãi khắp chân trời

 • Tỷ giá tốt cạnh tranh
 • Chấp nhận đa dạng nhiều loại tiền tệ
 • Phí chuyển tiền cạnh tranh, san sẻ gánh nặng với khách hàng
Chuyển tiền theo mục đích chữa bệnh, phí, lệ phí

Chuyển tiền theo mục đích chữa bệnh, phí, lệ phí

An tâm thanh toán - Vơi nỗi lo toan

 • Tỷ giá tốt cạnh tranh
 • Chấp nhận đa dạng nhiều loại tiền tệ
 • Phí chuyển tiền cạnh tranh, san sẻ gánh nặng với khách hàng