Thanh toán quốc tế

Hiển thị dịch vụ
Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh thanh toán

Hình thức cam kết của ABBANK với Bên thụ hưởng bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho khách hàng của ABBANK trong trường hợp khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của khách hàng khi đến hạn

 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Mức phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp
Chuyển tiền bằng điện - chuyển tiền đến

Chuyển tiền bằng điện - chuyển tiền đến

Hình thức dịch vụ khách hàng (người mua, người nhập khẩu) yêu cầu ABBANK chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người bán, người xuất khẩu) ở một địa điểm xác định và trong một thời gian nhất định.

 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp
Chuyển tiền bằng điện - chuyển tiền đi

Chuyển tiền bằng điện - chuyển tiền đi

Hình thức dịch vụ khách hàng (người mua, người nhập khẩu) yêu cầu ABBANK chuyển một số tiền nhất định cho người hưởng lợi (người bán, người xuất khẩu) ở một địa điểm xác định và trong một thời gian nhất định.

 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp
Thanh toán séc nước ngoài

Thanh toán séc nước ngoài

Hình thức dịch vụ thanh toán cuối cùng cho séc do một ngân hàng ở nước ngoài ký phát

 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp
Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng xuất khẩu

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Nhận bộ chứng từ gửi đi TT theo nhờ thu hàng xuất khẩu

Hình thức dịch vụ lập và chuyển chứng từ đến ngân hàng người nhập khẩu và yêu cầu thanh toán theo phương thức trả ngay hoặc trả chậm

 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp
Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Thanh toán nhờ thu chứng từ - Thông báo và TT nhờ thu hàng nhập khẩu

Hình thức dịch vụ nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và thực hiện các lệnh thanh tóan theo chỉ dẫn của Ngân hàng nước ngoài

 • Thủ tục đơn giản nhanh chóng
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại bất kì chi nhánh nào của ABBANK
 • Dịch vụ tư vấn hỗ trợ khách hàng tận tâm và chuyên nghiệp