Tín dụng Doanh nghiệp

Hiển thị dịch vụ
Cho vay mua xe ô tô doanh nghiệp

Cho vay mua xe ô tô doanh nghiệp

Đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp để mua xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu đi lại hay kinh doanh vận tải.

 • Lên đến 95% giá trị xe.
 • Thủ tục đơn giản, giải quyết hồ sơ nhanh chóng với lãi suất cạnh tranh và phù hợp.
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt. Chấp nhận tài sản là chính xe mua hoặc Bất động sản.
Tài trợ vốn lưu động

Tài trợ vốn lưu động

Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp để mua vật tư, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu, thanh toán lương, thuế và các chi phí ngắn hạn khác.

 • Chủ động lựa chọn phương thức vay và trả phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp
 • Loại hình đa dạng với tỷ lệ tài trợ theo tài sản đảm bảo cao và cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản với lãi suất cạnh tranh
Cho vay cầm cố hàng hóa

Cho vay cầm cố hàng hóa

Đáp ứng nhu cầu vốn của Doanh nghiệp để mua hàng hóa trong nước hoặc nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo bằng cầm cố chính lô hàng được tài trợ vốn.

 • Dùng chính lô hàng dự định mua để đảm bảo cho khoản vay (nhựa, săt, thép, tiêu, điều,…)
 • Tỷ lệ tài trợ cao trên TSBĐ là Lô hàng, đặc biệt đối với những loại hàng có tính thanh khoản tốt
 • Thủ tục đơn giản. Lãi suất cạnh tranh
Cho vay đồng tài trợ

Cho vay đồng tài trợ

Đáp ứng nhu cầu vốn cho Doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư cho các dự án lớn vượt quá giới hạn cho vay của một tổ chức tín dụng.

 • Lãi suất cho vay hợp lý với phí đầu mối cạnh tranh và linh hoạt tùy theo uy tín khách hàng
 • Bất động sản, động sản, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp
Tài trợ dự án đầu tư

Tài trợ dự án đầu tư

Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện dự án đầu tư của Doanh nghiệp hoặc thực hiện Gói thầu theo hợp đồng kinh tế ký kết với Chủ đầu tư.

 • Tài sản bảo đảm đa dạng. Thời gian vay căn cứ vào thời hạn thu hồi vốn của dự án.
 • Loại tiền cho vay là VND hoặc ngoại tệ. Rút vốn theo tiến độ dự án.
 • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Lãi suất cạnh tranh và phù hợp.
Cho vay thấu chi doanh nghiệp

Cho vay thấu chi doanh nghiệp

Đáp ứng kịp thời các nhu cầu thanh toán ngắn hạn mà Khách hàng không cần phải làm thủ tục giải ngân vốn vay như các khoản vay thông thường thông qua việc sử dụng Hạn mức thấu chi được ABBANK cấp.

 • Thủ tục rút vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện như giao dịch tài khoản thanh toán
 • Có thể rút vốn vay tại bất kỳ CN/ PGD của ABBANK hoặc chuyển khoản Online Banking mọi lúc
 • Lãi suất ch vay thấu chi phù hợp, cạnh tranh