Các sản phẩm vay từ ABBANK

Hiển Thị Sản Phẩm
Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo

Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn
 • Thủ tục xử lý nhanh gọn
 • Tối đa 90% tổng nhu cầu vốn của khách hàng
 • Lãi suất cạnh tranh
Vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo

Vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo

Nguồn vốn nhanh, không cần thế chấp
 • Thủ tục xử lý nhanh chóng
 • Tối đa 12 lần thu nhập
 • Lãi suất ưu đãi trong từng thời điểm cạnh tranh
Vay thấu chi

Vay thấu chi

Tận hưởng cuộc sống trọn vẹn
 • Thủ tục xử lý nhanh gọn
 • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh
 • Lãi suất ưu đãi trong từng thời điểm cạnh tranh
Vay cầm cố sản phẩm huy động vốn

Vay cầm cố sản phẩm huy động vốn

Đáp ứng nhu cầu vay vốn ngay
 • Thủ tục nhanh gọn đáp ứng kịp thời nhu cầu nguồn vốn của khách hàng
 • Tối đa 100% nhu cầu vốn của khách hàng