Thanh toán quốc tế SME

Hiển thị dịch vụ
Sản phẩm UPAS L/C SMEs

Sản phẩm UPAS L/C SMEs

Hình thức đảm bảo thanh toán cho thư tín dụng và được các ngân hàng hàng đầu đảm bảo tài trợ

 • Giảm chi phí tài chính: chi phí tương đương lãi suất vay ngoại tệ
 • Tư vấn và hỗ trợ đàm phán, hoàn toàn miễn phí
 • Nâng cao lợi thế đàm phán với đối tác xuất khẩu
Chuyển tiền đi nước ngoài

Chuyển tiền đi nước ngoài

Chuyển tiền trên phạm vi toàn cầu cùng ABBANK

 • Thủ tục đơn giản, an toàn, nhanh chóng
 • Chi phí thấp
 • Có thể thực hiện tại bất cứ điểm giao dịch nào của ABBANK
Thư tín dụng nhập khẩu

Thư tín dụng nhập khẩu

Thư thỏa thuận của ABBANK theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu trả tiền cho đối tác nước ngoài xuất khẩu

 • Thời gian xử lý và biểu phí cạnh tranh
 • Thông tin được bảo mật
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
Nhờ thu xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu

Hình thức khách hàng doanh nghiệp ủy quyền cho ABBANK thu hộ tiền từ người xuất khẩu qua BCT

 • Giảm thiểu tối đa rủi ro và chi phí nhờ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
 • Có thể kết hợp với các sản phẩm tài trợ xuất khẩu
Nhận tiền từ nước ngoài

Nhận tiền từ nước ngoài

Nhận tiền từ nước ngoài

 • Thủ tục đơn giản, an toàn, nhanh chóng
 • Chi phí thấp
 • Có thể thực hiện tại bất cứ điểm giao dịch nào của ABBANK
Thư tín dụng xuất khẩu

Thư tín dụng xuất khẩu

Thư thỏa thuận của ABBANK theo yêu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu trả tiền cho đối tác nước ngoài nhập khẩu

 • Thời gian xử lý nhanh chóng
 • Phí dịch vụ cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản