Dịch vụ bảo lãnh

Hiển thị dịch vụ
Bảo lãnh nhận hàng

Bảo lãnh nhận hàng

Hình thức cam kết của ABBANK với Công ty vận chuyển/Nhà xuất khẩu (Bên nhận bảo lãnh) về việc cho Doanh nghiệp (Nhà nhập khẩu) nhận hàng hóa mà chưa cần xuất trình chứng từ vận tải

 • Tỷ lệ ký quỹ thấp, có thể phát hành bảo lãnh không cần tài sản bảo đảm
 • Cạnh tranh và phù hợp.
 • Thủ tục bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng
Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu

Bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu

Hình thức cam kết với Cơ quan Hải quan (Bên nhận bảo lãnh), bảo đảm việc Khách hàng thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nộp thuế

 • Lên đến 100% số tiền thuế DN XNK có nghĩa vụ phải nộp cho Nhà nước để được thông quan hàng hóa
 • Tỷ lệ ký quỹ thấp, có thể phát hành bảo lãnh không cần tài sản bảo đảm. Phí bảo lãnh cạnh tranh.
 • Thủ tục bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, có thể phát hành bảo lãnh trực tuyến
Bảo lãnh thuế Online

Bảo lãnh thuế Online

Hình thức phát hành bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa Xuất Nhập khẩu bằng phương thức truyền nhận dữ liệu thông điệp bảo lãnh thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan

 • Thực hiện thông qua phương thức truyền nhận dữ liệu thông điệp, tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Tỷ lệ ký quỹ thấp, có thể phát hành bảo lãnh không cần tài sản bảo đảm. Phí cạnh tranh.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Hình thức cam kết với bên mua, bên thuê mua nhà ở (Bên nhận bảo lãnh) về việc Chủ đầu tư (Bên được bảo lãnh) sẽ bàn giao nhà ở đúng tiến độ cam kết

 • Phương thức bảo lãnh linh hoạt
 • Giúp Chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục xin cấp phép bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai
 • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng
Bảo lãnh trong nước

Bảo lãnh trong nước

Tăng uy tín của khách hàng trong giao dịch

Cam kết cấp tín dụng

Cam kết cấp tín dụng

Hình thức cam kết cấp tín dụng cho Khách hàng khi Khách hàng tham gia thực hiện Gói thầu/Dự án.

 • Không yêu cầu tai sản đảm bảo
 • Phí cạnh tranh và hợp lý
 • Thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng