icon
Department
Ban Xử lý nợ
icon
Field
icon
Province / City
Bắc Ninh
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
29/07/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:
a. Tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá và trực tiếp xử lý, thu hồi các khoản nợ có vấn đề:
- Tiếp nhận hồ sơ các khoản nợ có vấn đề theo sự phân công của Trưởng bộ phận/Trưởng phòng XLN;
- Kiểm tra, phân tích khoản nợ có vấn đề;
- Kiểm tra hiện trạng Tài sản bảo đảm, đánh giá lại tài sản bảo đảm theo quy định của ABBANK; Đánh giá thiện chí của khách hàng, chủ tài sản bảo đảm…;
- Lập và trình phương án XLN cho Trưởng bộ phận/Trưởng phòng XLN xét duyệt;
- Triển khai phương án XLN đã được cấp có thẩm quyền thông qua theo phân công/chỉ đạo của Trưởng Phòng XLN;
- Bám sát tiến độ xử lý nợ, báo cáo kịp thời và đề xuất Trưởng bộ phận/Trưởng phòng/Trưởng Ban hỗ trợ (nếu cần);
- Các công việc khác tùy theo thực tiễn khoản nợ xấu phát sinh.
b. Hỗ trợ Đơn vị kinh doanh:
- Tư vấn cho ĐVKD các nghiệp vụ XLN và các vấn đề liên quan;
- Soạn đơn khởi kiện, đơn yêu cầu thi hành án, đơn tố giác… hỗ trợ ĐVKD;
- Đánh giá phương án XLN ĐVKD đề xuất tham mưu cho Phòng/Ban XLN;
- Tham gia thực hiện phương án XLN cùng ĐVKD trong trường hợp cần thiết, theo phân công chỉ đạo của Trưởng bộ phận/Trưởng Phòng XLN
c. Báo cáo XLN:
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Trưởng phòng/Trưởng Ban XLN.
2. Học tập và phát triển:
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ phục vụ công việc tại đơn vị;
- Đề xuất với Trưởng phòng XLN về nhu cầu đào tạo cá nhân.
3. Các công việc khác:
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận/Trưởng phòng/Trưởng Ban XLN.
icon
Requirement
- Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc Luật.
- Có hiểu biết, kiến thức về xử lý nợ xấu, tín dụng ngân hàng, luật pháp, có nhiệt tình với công việc, chấp nhận công tác xa dài ngày, chấp nhận va chạm.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)