icon
Department
Khối Chiến lược và Phát triển
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/06/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
1.1. Quản trị chuyển đổi:
 • Điều phối hoặc trực tiếp tham gia các chuyển đổi được phân giao nhiệm vụ theo đúng lộ trình triển khai chuyển đổi
 • Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ của chuyển đổi nhằm đảm bảo đúng thời gian và trong phạm vi ngân sách được duyệt, đảm bảo chuyển đổi thực hiện đúng mục đích và kế hoạch đặt ra.
 • Cập nhật báo cáo định kỳ về tiến độ, thông tin các chuyển đổi được giao quản lý 
1. 2. Tư vấn quy trình, quy định triển khai chuyển đổi
 • Nghiên cứu, tìm hiểu và nắm vững các quy trình, quy định đã được phê duyệt ban hành liên quan đến việc quản lý và triển khai chuyển đổi để tư vấn cho các bên liên quan.
1. 3. Nhiệm vụ tư vấn các chuyển đổi:
 • Chủ động đề xuất những chuyển đổi, sáng kiến, cải tiến quy trình, quy định liên quan đến lĩnh vực Quản trị chuyển đổi được và đề xuất giải pháp sáng tạo để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, giảm chi phí hoặc tăng hiệu suất/ hiệu quả công việc
1.4. Chịu trách nhiệm về hoàn thành các chỉ tiêu liên quan đến hiệu quả, chất lượng công việc được phân giao và bảo mật thông tin liên quan đến chuyển đổi và công việc của đơn vị.
1.5. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo quản lý trực tiếp.
icon
Requirement
1. Bằng cấp:
 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy từ đại học trở lên và đạt từ loại Khá trở lên, thuộc các ngành/chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, kiểm toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin hoặc các ngành/chuyên ngành khác liên quan đến lĩnh vực của chuyển đổi của Ngân hàng.
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng sự dụng thành thạo các kỹ năng Tiếng Anh (tối thiểu bằng C hoặc tối thiểu IELTS điểm tổng hợp 6.0/TOEIC từ 700 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương, hoặc các ứng viên tốt nghiệp đại học/ cao học bằng tiếng anh)
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề một số lĩnh vực như kiểm toán, CFA, ACCA,…
2. Kinh nghiệm
 • Hiểu biết sâu về các sản phẩm Tài chính Ngân hàng, Xây dựng hệ thống, quản trị chiến lược trong Ngân hàng
 • Có kiến thức pháp lý (Luật Ngân hàng, Luật dân sự)
 • Hiểu biết về PMP
 • Có kiến thức chuyên môn liên quan đến chuyển đổi
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực chuyên môn của chuyển đổi (trong đó có tối thiểu 01 năm giữ vị trí Quản trị chuyển đổi/ trưởng nhóm chuyển đổi) và/ hoặc tối thiểu 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng (trong đó tối thiểu 01 năm làm vị trí quản lý hoặc có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong Ngân hàng).
3. Kỹ năng:
 • Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, kỹ năng phân tích, tổng hợp tốt, Quản trị chuyển đổi
 • Kỹ năng xây dựng chiến lược, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, khả năng ra quyết định độc lập, chịu áp lực cao trong công việc.
 • Làm việc độc lập và làm việc nhóm
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)