icon
Department
Ban Tài chính
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
23/11/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Quản lý kiến trúc dữ liệu của các Kho dữ liệu tập trung/hệ thống báo cáo toàn hàng;
 • Đầu mối thu thập, phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu cho các đơn vị nghiệp vụ (datamart);
 • Phối hợp với Khối CNNH để xây dựng các hướng dẫn và tiêu chuẩn về kiến trúc dữ liệu để quản trị và xác định loại dữ liệu được thu thập và cách sử dụng, lưu trữ, quản lý và tích hợp trong các hệ thống cơ sở dữ liệu;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập các yêu cầu quản lý siêu dữ liệu và các quy trình liên quan;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ Hội đồng quản trị dữ liệu trong xác định và áp dụng các mô hình hoạt động trong quản trị siêu dữ liệu;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng truy xuất nguồn dữ liệu (data linage), từ điển dữ liệu, từ điển thuật ngữ đối với các báo cáo và thành tố dữ liệu quan trọng mà ABBANK đã xác định;
 • Quản lý source code các hệ thống do Ban Tài chính là chủ sở hữu nghiệp vụ;
icon
Requirement
 • Tốt nghiệp Đại học về kinh tế/Ngân hàng/Kế toán/Tài chính/Công nghệ thông tin.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.
 • Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến dữ liệu lớn với vai trò Designer.
 • Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm; có tư duy logic tốt; kỹ năng đàm phàn; có khả năng ứng phó với áp lực/xung đột.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc với dữ liệu (SQL, BI…)
 • Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, thành thạo tin học văn phòng.
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ trong ngân hàng.
 • Hiểu biết về Cơ sở dữ liệu.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)