icon
Department
Khối Thẩm định và phê duyệt tín dụng en
icon
Field
icon
Province / City
Hồ Chí Minh
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
19/05/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
I. Chức năng, nhiệm vụ của chuyên viên quản trị chất lượng tín dụng:
 • Nắm vững luật và quy định nội bộ liên quan đến công tác tín dụng.
 • Phân tích và đánh giá các số liệu về danh mục tín dụng nội bộ.
 • Nắm bắt, cập nhật các thông tin, số liệu thị trường liên quan/có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hoạt động thẩm định, phê duyệt tín dụng nôi bộ.
 • Tổng hợp thông tin được phản hồi từ ĐVKD, người làm thẩm định tín dụng, người làm phê duyệt tín dụng, người làm công tác vận hành tín dụng (các bước sau phê duyệt tín dụng). Phân tích và đánh giá các thông tin này theo các tiêu chí tại “Mục tiêu công việc”.
 • Kiểm tra, rà soát hồ sơ tín dụng theo yêu cầu của cấp quản lý.
 • Báo cáo định kỳ/đột xuất về chất lượng thẩm định và phê duyệt tín dụng theo yêu cầu của cấp quản lý.
II. Quyền hạn:
 • Có quyền truy cập, khai thác cơ sở dữ liệu của các hệ thống quản trị/vận hành liên quan đến công tác báo cáo số liệu tín dụng.
 • Yêu cầu các bên liên quan cung cấp số liệu/thông tin nhằm phục vụ công tác phân tích, đánh giá chất lượng thẩm định và phê duyệt tín dụng.
 • Sử dụng các nguồn lực của ABB để phục vụ cho công tác báo cáo số liêu.
 • Trách nhiệm:
 • Thực hiện các báo cáo về quản trị chất lượng thẩm định và phê duyệt tín dụng theo yêu cầu của cấp quản lý.
 • Chủ động báo cáo, đề xuất các vấn đề liên quan đến chất lượng thẩm định và phê duyệt tín dụng.
 • Chịu trách nhiệm đối với các báo cáo do mình lập ra.
 • Sử dụng nguồn lực của ABB đúng quyền hạn, mục đích công việc.
 •  
icon
Requirement
 • Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế.
 • Kiến thức: đọc, hiểu, phân tích các văn bản pháp luật, báo cáo tài chính doanh nghiệp. Phân tích số liệu.
 • Kinh nghiệm: 03 năm trở lên làm việc tại các mảng về tín dụng trong ngân hàng.
QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
 • Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
 • Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
 • Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
 • Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
 • Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...).
   
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)