icon
Department
Khối Khách hàng doanh nghiệp
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
20/06/2021
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
 • Thực hiện tìm kiếm, tư vấn cấu trúc sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp và dịch vụ liên quan của nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, hỗ trợ kinh doanh tại các ĐVKD, công ty thành viên trong Tập đoàn.
  • Tiếp cận và tìm kiếm nhu cầu thu xếp vốn từ các tổ chức kinh tế;
  • Phối hợp phân tích thẩm định tình hình tài chính và phương án kinh doanh của khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng hoàn thành các thủ tục phê duyệt phương án thu xếp vốn, phương án tư vấn thu xếp vốn;
  • Soạn thảo, đàm phán hợp đồng với các đối tác có liên quan
  • Xây dựng bộ hồ sơ chào bán
  • Hỗ trợ bộ phận kinh doanh giải thích cho nhà đầu tư các nội dung liên quan sâu đến cấu trúc giao dịch, hỗ trợ cung cấp thông tin cho nhà đầu tư trong quá trình thẩm định đầu tư và sau đầu tư
  • Chủ động báo cáo tiến độ công việc, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.
  • Tiếp cận và tìm kiếm nhu cầu thu xếp vốn từ các khách hàng doanh nghiệp;
  • Phối hợp phân tích thẩm định tình hình tài chính và phương án kinh doanh của khách hàng
  • Tư vấn giải pháp, cấu trúc giao dịch, hỗ trợ cung cấp thông tin với các bên liên quan.
  • Thực hiện và chịu trách nhiệm chất lượng dịch vụ cung cấp theo quy định SLA của ABBANK.
  • Chủ động báo cáo tiến độ công việc, khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp
 • Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các cơ quản quản lý Nhà nước, HĐQT, TGĐ và của GĐ Khối.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Khối/ Trưởng phòng NHĐT.
icon
Requirement
 • Tốt nghiệp cử nhân các ngành Tài chính, Ngân hàng, Đầu tư, Kinh tế hoặc Luật có liên quan đến kinh tế;
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh ngân hàng, chứng khoán, tài chính,;
 • Có kiến thức tốt về thị trường tài chính và các sản phẩm trên thị trường tài chính;
 • Có kinh nghiệm trong tư vấn, thu xếp và phát hành đối với thị trường vốn/thị trường nợ là một lợi thế
 • Khả năng làm việc chi tiết, kỹ năng viết (bao gồm soạn thảo, trình bày, hoàn thiện văn bản) tốt;
 • Khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm tốt;
 • Kỹ năng tin học MS office, kỹ năng thu thập, lưu trữ, sắp xếp hồ sơ;
 • Kỹ năng giao tiếp, tạo lập và duy trì các mối quan hệ tốt;
 • Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực có trách nhiệm và tự giác trong công việc;
 • Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc.
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)