icon
Department
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/05/2021
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description
- Tiếp nhận, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động chi tiết của bản thân gắn liền với kế hoạch và mục tiêu chung của Bộ phận.
- Tìm hiểu nhu cầu đối tác trên thị trường và giới thiệu, cung cấp dịch vụ tư vấn, thu xếp phát hành trái phiếu;
- Thực hiện hoạt động kinh doanh trái phiếu trên thị trường sơ cấp và thứ cấp trong thẩm quyền để đạt được các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu thanh khoản của Ngân hàng và đảm bảo tính sinh lời;
- Theo dõi, cập nhật cung cầu trái phiếu hàng ngày, từ đó đánh giá và báo cáo tình hình thị trường trái phiếu;
- Thực hiện các hoạt động tác nghiệp, theo dõi sau giao dịch đối với từng giao dịch và toàn bộ danh mục trái phiếu;
- Tổ chức việc chăm sóc khách hàng, phát triển quan hệ với các khách hàng nhằm duy trì và tăng cường hiệu quả kinh doanh cho Ngân hàng.
- Đề xuất các phương án, triển khai phát hành trái phiếu/ giấy tờ có giá dài hạn của Ngân hàng theo kế hoạch;
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng;
- Gặp gỡ trao đổi với cá nhân, Đơn vị để thảo luận trong phạm vi công việc được phân công về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc.
- Chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản hàng ngày và báo cáo cho Trưởng Bộ phận;
- Thực hiện các báo cáo phục vụ Cơ quan quản lí, khách hàng bên ngòai và trong nội bộ về các vấn đề liên quan định kỳ và đột xuất theo quy định;
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ phận về độ chính xác, kịp thời của các báo cáo;
Lưu trữ các chứng từ, sổ sách về hoạt động theo quy định.
 
icon
Requirement
-   Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của các Tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường vốn;
-   Có kiến thức về kinh tế vĩ mô, các chính sách quản lý kinh tế vĩ mô;
-   Am hiểu về hoạt động của nghiệp vụ và sản phẩm kinh doanh và phát hành trái phiếu, giấy tờ có giá;
  Có khả năng vận dụng các quy trình của Ngân hàng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh trái phiếu và phát hành, có khả năng xác định và đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro.
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)