icon
Department
Khối Quản trị Nguồn nhân lực en
icon
Field
HR senior
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
31/05/2021
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
- Theo dõi việc ký HĐLĐ (thử việc, chính thức, thời vụ). Tạm hoãn/điều chỉnh và thực hiện HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ, đảm bảo các quá trình thực hiện đúng quy định của ABBANK và Pháp luật;
- Cùng phối hợp tham gia công tác Xử lý kỷ luật theo sự phân công;
- Quản lý hồ sơ Nhân sự của toàn Ngân hàng (phần mềm và hồ sơ cứng Nhân sự). Đảm bảo luôn được cập nhật đúng, đủ, các hồ sơ cứng được lưu trữ đúng quy cách, bảo mật, an toàn;
- Hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh, cập nhật, quản lý hệ thống chức danh của Ngân hàng theo sự phân công;
- Phối hợp với các Đơn vị thực hiện các chương trình ngoại khóa, giao lưu dành cho CBNV trên toàn hê thống: Teambuilding, tiệc tất niên, các buổi giao lưu của CBNV trong Ngân hàng, các chương trình thi nghiệp vụ/văn hóa ABBANK, …..
- Thực hiện bản tin Nhân sự theo định kỳ;
- Tiếp nhận, phản hồi các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến chính sách, chế độ và Nhân sự trong phạm vi được phân công của Trưởng Bộ phận và Trưởng phòng;
- Thực hiện các chương trình khảo sát Nhân sự, khảo sát mức độ hài lòng của CBNV;
- Thực hiện soạn thảo các tờ trình, công văn, quy chế, quy định, quy trình, trong chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Nhân sự;
- Tham gia các hoạt động liên quan giữa Công đoàn và ABBANK, xây dựng văn hóa Ngân hàng;
- Soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ký các văn bản liên quan đến khen thưởng, kỷ luật, đánh giá thực hiện công việc;
- Thực hiện các chương trình đánh giá, lấy ý kiến của CBNV đối với môi trường làm việc tại ABBANK;
- Soạn thảo, ký HĐLĐ và thanh lý HĐLĐ đối với CBNV;
- Soạn thảo các quyết định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thực hiện công việc hành chính của Khối Quản trị Nguồn Nhân lực;
- Thực hiện các việc khác có liên quan đến Phòng Quản lý Nhân sự theo yêu cầu của Giám đốc Khối/ Lãnh đạo phòng.
 
icon
Requirement
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực ...
- Có chuyên môn về Quản trị Nguồn Nhân lực;
- Có khả năng kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ;
- Nắm vững về chính sách và quy trình quản lý rủi ro  trong công tác hoạt động nghiệp vụ;
- Có khả năng vận dụng các quy trình của Ngân hàng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Đơn vị, có khả năng xác định và đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro.
- Hiểu rõ quy định, chính sách, quy chế liên quan đến Ngân hàng.
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)