icon
Department
Khối Công nghệ Ngân hàng
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/04/2021
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description

 Phân tích các sản phẩm, báo cáo, các tiện ích mới ngoài hệ thống Corebanking và các ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Tham gia các dự án CNNH khi có yêu cầu. 

- Hỗ trợ các phòng ban, chi nhánh khi có vấn đề liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ do Trung tâm phát triển và quản lý. 

- Phối hợp với các đối tác khi có yêu cầu. 

- Tham gia các khóa đào tạo liên quan. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các qui trình, chính xác về phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin. 

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các công việc được giao. Báo cáo tiến trình và hiệu quả công việc theo định kỳ hoặc đột xuất nhằm đảm bảo tiến độ công việc và chất lượng. 

- Gặp gỡ trao đổi với cá nhân đơn vị để thảo luận trong phạm vi công việc được phân công về tiến độ triển khai các mục tiêu, công việc và những rào cản tác động đến hiệu suất nhằm quản lý kết quả công việc

icon
Requirement
- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành CNTT hoặc tương đương.
- Hiểu biết về nghiệp vụ Ngân hàng, có 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức về  hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, SQL, Oracle…
- Biết sử đụng các phần mềm hỗ trợ khác : MS Office, MS Project …
- Có khả năng phân tích, tư duy logic, lập kế hoạch và làm việc theo nhóm.
- Có khả năng phối hợp với deverloper trong quá trình fix bug.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về phân tích phát triển phần mềm LOS cho Ngân hàng.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)