icon
Department
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/04/2021
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description
- Thực hiện báo cáo tài khoản Nostro, thực hiện điều chuyển vốn nội bộ trên toàn hệ thống.
- Thực hiện báo cáo dự phóng thanh khoản hàng ngày nhằm mục đích tuân thủ dự trữ bắt buộc, các tỷ lệ đảm bảo an toàn, các hạn mức giao dịch theo quy định quy định của NHNN và ABBANK.
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, KPI của Khối; phối hợp với các bên liên quan trong để kiểm tra, xác thực, đối chiếu số liệu, kết quả kinh doanh của sổ Kinh doanh cũng như các khoản mục trên sổ Ngân hàng trong phạm vi quản lý của Khối.
- Xây dựng, tổng hợp cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường tiền tệ, thị trường vốn, nhằm phục vụ hoạt động quản lý, điều hành và kinh doanh nguồn vốn.
- Thực hiện, đề xuất phát triển các ứng dụng liên quan nhằm Phối hợp công tác quản lý, kinh doanh nguồn vốn và tăng năng suất lao động tại Phòng./Khối.
- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc Khối.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
 
icon
Requirement
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính.
- Có tối thiểu 3 năm làm việc trong ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc công việc có liên quan trực tiếp.
- Hiểu biết về thị trường Tài chính (thị trường vốn và thị trường tiền tệ); các công cụ tài chính trên thị trường Tài chính, am hiểu về Luật và các văn bản pháp luật có liên quan)
- Tư duy phân tích, tổng hợp tốt, có am hiểu về kinh tế vĩ mô, nghiệp vụ kế toán ngân hàng; xác suất thống kê, tình hình tài chính tiền tệ Việt Nam và các chính sách vĩ mô của CP, NHNN.
- Khả năng sắp xếp công việc khoa học, làm việc nhóm tốt và làm việc độc lập với cường độ cao.
- Trình độ tin học và ngoại ngữ (Tiếng anh): Sử dụng thành thạo các kỹ năng, đáp ứng tốt theo các  yêu cầu trong lĩnh vực công việc liên quan
- Ưu tiên Nữ, ngoại hình ưa nhìn, ưu tiên ưu tiên ứng viên sinh năm 1994 trở đi.
 
Submit application for this job

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)