icon
Department
Khối Khách hàng cá nhân
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/06/2021
icon
Number of Recruitment
2
icon
Description
- Vận hành và theo dõi hệ thống thẻ, hệ thống thanh toán thẻ, hệ thống Gateway thẻ , hệ thống thiết bị bảo mật (HSM), hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo (RBS) .
- Đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt;
- Cấu hình/khai báo kênh kết nối, thiết bị, giao dịch thẻ…
- Triển khai/cập nhật, thử nghiệm các bản cập nhật hệ thống theo yêu cầu của các tổ chức thẻ Quốc tế Visa và tổ chức thẻ trong nước Napas…
- Hỗ trợ nghiệp vụ trong trong hoạt động hạch toán, tra soát khiếu nại liên quan đến hệ thống hệ thống thẻ, hệ thống báo cáo (RBS), hệ thống
- Tạo và gửi nhận file hàng ngày phục vụ cho việc thanh toán/hạch toán sao kê thanh toán liên ngân hàng và thanh toán với tổ chức thẻ quốc tế.
- Thực hiện phát triển hệ thống ứng dụng, hệ thống báo cáo.
- Thực hiện xây dựng quy trình/quy định bảo mật và tuân thủ cho hệ thống thẻ.
- Thực hiện chạy xử lý cuối ngày hệ thống Thẻ
icon
Requirement
- Trình độ học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học Khối Kỹ thuật.
- Kinh nghiệm (nếu có yêu cầu, xin ghi rõ số năm kinh nghiệm tối thiểu): Ưu tiên ứng viên có kiến thức về hệ thống công nghệ Thẻ ngân hàng, hệ thống chuyển mạch Thẻ (Switching).
- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên;
- Thành thạo cơ sở dữ liệu Oracle, MS SQL Server.
- Thành thạo các công cụ lập trình .NET, Java, HTML, …
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức về hệ thống công nghệ Thẻ ngân hàng, hệ thống chuyển mạch Thẻ (Switching).
- Ngoại ngữ: tiếng anh tốt
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)