icon
Department
Ban Pháp chế và Tuân thủ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
01/07/2022
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description
- Thực hiện thành thạo công tác kiểm tra, rà soát các tài liệu hồ sơ trên hệ thống T24, các thông tin và số liệu giao dịch trên các hệ thống dữ liệu của ABBANK, các báo cáo và tài liệu của các đơn vị nội bộ, để thực hiện giám sát các chỉ tiêu theo phân công.
- Thực hiện thành thạo việc giám sát trực tiếp các đơn vị kinh doanh đột xuất hoặc định kỳ theo kế hoạch được Ban Điều Hành phê duyệt hàng năm.
- Kiểm tra phát hiện các lỗ hổng, các chốt chặn yếu kém của hệ thống và các phần mềm khác tại ABBANK. Khuyến nghị đến các Khối/Ban nghiệp vụ liên quan để có hướng xử lý. Nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những giao dịch có độ rủi ro cao, gây thất thoát tài chính của ABBANK và những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn hiệu quả.
- Thực hiện theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các phòng ban/ĐVKD trên toàn hệ thống khắc phục các sai phạm các khuyến nghị sau kiểm tra.
- Thực hiện chấm điểm tuân thủ phi tín dụng các đơn vị/cá nhân định kỳ (2 lần/năm).
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị khắc phục sai phạm, khắc phục các khuyến nghị/kiến nghị theo kết luận của Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập, Cơ quan Thanh tra, giám sát của NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước hoặc các kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền tại ABBANK.
- Có góp ý (mức độ cơ bản) để cải tiến những quy trình/quy định tác nghiệp.
- Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Giám sát phi tín dụng khi được phân công.
-  Báo cáo kết quả công việc:
- Thống kê và báo cáo định kỳ (hàng tháng) kết quả kiểm tra giám sát từ xa và trực tiếp nghiệp vụ phi tín dụng cho TBP/Trưởng/Phó Phòng.
- Báo cáo công việc định kỳ và/hoặc đột xuất theo phân công của TBP/Trưởng/Phó Phòng.
 
icon
Requirement
* Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng/Kinh tế/ Kế toán – Kiểm toán
* Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tài chính ngân hàng.

* Hình thức: Ngoại hình ưa nhìn.

* Kỹ năng: 
- Biết giao tiếp và tương tác với các đơn vị.
- Kỹ năng phối hợp làm việc nhóm.
- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng, ưu tiên biết sử dụng T24.
Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)