icon
Department
Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tiền tệ
icon
Field
icon
Province / City
Hà Nội
icon
Job Type
Full Time
icon
Application Date
30/07/2021
icon
Number of Recruitment
1
icon
Description

· Thực hiện hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ/trái phiếu chính phủ bảo lãnh/trái phiếu chính quyền địa phương/Giấy tờ có giá do TCTD khác phát hành/Hợp đồng tương lai Trái phiếu chính phủ hàng ngày trên Sổ Kinh doanh trong thẩm quyền để đạt được kế hoạch, mục tiêu được giao.

· Thực hiện các giao dịch mua/bán Trái phiếu chính phủ/trái phiếu chính phủ bảo lãnh/trái phiếu chính quyền địa phương trên Sổ Ngân hàng theo yêu cầu của Đơn vị quản lý Sổ ngân hàng, ALCO.

· Tìm kiếm, phân tích, đánh giá cơ hội đầu tư, thực hiện mua, bán các Giấy tờ có giá do TCTD khác phát hành cho Sổ Ngân hàng.

· Thực hiện hoạt động tác nghiệp, theo dõi sau giao dịch đối với từng giao dịch và toàn bộ danh mục trái phiếu;

· Đề xuất các phương án, triển khai phát hành trái phiếu/ giấy tờ có giá của ngân hàng theo kế hoạch;

· Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thị trường trái phiếu hàng ngày và báo cáo kinh doanh hàng tháng;

· Soạn thảo các chính sách, quy chế và quy trình kinh doanh trái phiếu phù hợp và hiệu quả

· Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo giao.

icon
Requirement

·         Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Chứng khoán....tại các trường ĐH Ngoại Thường, ĐH KQTD, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính...

·         Tư duy tổng hợp tốt, có am hiểu về tình hình tiền tệ Việt Nam và các chính sách Vĩ mô của Chính Phủ, Ngân hàng Nhà Nước

·         Có kỹ năng phân tích, kỹ năng ra quyết định, quyết đoán trong công việc

·         Khả năng sắp xếp công việc khoa học, làm việc nhóm tốt và làm việc độc lập với cường độ cao.

·         Có khả năng giao tiếp tốt, xây dựng cơ sở Khách hàng tốt.

Submit application for this job

(*) Thông qua giá trị cốt lõi "Nhân sự là tài sản" hướng đến quy trình tuyển dụng: Công khai - Công bằng - Công tâm, ứng viên ứng tuyển vào ABBANK không phải chi trả bất kỳ chi phí trong quá trình tuyển dụng. ABBANK cam kết đảm bảo tính bảo mật, trung thực, minh bạch, khách quan, các thông tin cá nhân mà Anh Chị cung cấp thông qua mẫu biểu này chỉ nhằm mục đích phục vụ cho công tác tuyển dụng tại ABBANK.

(*) Application form should be in the format of .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf.
The file size is not more than 2Mb and and it should not be protected by password.
Or you can apply the job by download the application template with the subject: Địa điểm_Chức danh ứng tuyển_Họ & tên (For example: HCM_CV QLRR TD - BP CS & Co che_Nguyen Van A)